Kontaktní pracovník/pracovnice v NZDM (Praha)

 
Beztíže (terénní programy na Praze 2,3,10 a nízkoprahový klub pro děti a mládež) při DDM Praha 3 – Ulita vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici kontaktní pracovník/pracovnice v nově vznikajícím nízkoprahovém klubu Beztíže² v lokalitě Praha 2 – Nusle a terénní kontaktní pracovník/pracovnice pro děti a mládež v lokalitě Praha 2.
 
Klub Beztíže² bude otevřeným prostorem pro děti a mládeži ve věku 11-21 let. Pracovníci klubu nabídnou klientům zábavu, podporu a pomoc v jejich každodenním životě i při zvládání obtížných situací. Otevřeno bude tři dny v týdnu od 14 do 19 hodin. Přijít k nám mohou bez registrace, docházky a poplatků. Streetwork Beztíže Praha 2 poskytuje terénní program mládeži ve věku 6 – 26 let na Praze 2 dva dny v týdnu od 14 do 19 hodin. Obě služby jsou určeny pro dospívající z Prahy 2, z nichž někteří jsou ohroženi sociálním vyloučením či dalšími rizikovými faktory.
 
Pracujeme na rozhraní sociální práce, sociální pedagogiky, poradenství a prevence. Podstatou naší profese je odborná kontaktní práce s klienty a poskytování služeb jako je informační servis, krizová intervence, poradenství, doprovod či motivační rozhovor. Klientům nabízíme možnost seberealizace, podporu ve zvládání každodenních i velmi obtížných životních situací, využívání volnočasového vybavení, kontakt s vrstevníky a pracovníky. Aktivně spolupracujeme s dalšími nízkoprahovými kluby, pořádáme řadu aktivit nad rámec sociální služby (preventivní výjezdové akce, workshopy, motivační akce atd.).
 
Tato pozice vyžaduje zkušenosti, osobní zralost a nasazení pro práci s rizikovými skupinami dětí a mládeže.
 
Náplň práce:
 
kontaktní práce s klienty na klubu a v terénu, poradenství, sociální a sociálně-pedagogická práce
podíl na týmových projektech a úkolech (metodika, výjezdové akce, volnočasové akce, workshopy atp.) 
účast na vzdělávání a týmových setkáních (kurzy, supervize, intervize, team-building, exkurze ad.)
0,7 pracovního úvazku (dle domluvy)
pozice sociální pracovník – kontaktní pracovník/ce klubu + terénní kontaktní pracovník/ce
 
Požadujeme:
 
spolehlivost a zodpovědnost
zkušenosti, dovednosti a motivaci pro práci s rizikovou mládeží a ohroženými sociálními skupinami
dobré komunikační schopnosti
vzdělání požadované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
schopnost týmové i samostatné práce
trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost pro práci s dětmi
časovou dispozici pro 3 odpolední služby týdně (klub a terén), jedno až dvě dopoledne pro porady a intervize
motivaci pro další vzdělávání a osobní rozvoj
zájem a předpoklady pro dlouhodobou spolupráci 
nástup září 2015
 
Uvítáme:
 
pracovní zkušenost z terénního programu či některého nízkoprahového klubu, z lektorování programů primární prevence
zkušenosti a chuť podílet se na nových rozvojových projektech 
znalosti z oboru sociální práce, prevence, pedagogika, etopedie, romistika, psychologie, sociologie
pohybové, umělecké, tvůrčí a další dovednosti atraktivní pro cílovou skupinu
iniciativu k realizaci nových programů pro cílovou skupinu
 
Nabízíme:
 
smysluplnou a užitečnou práci v profesionálním prostředí pod supervizí
dynamickou práci se zajímavou cílovou skupinou
podíl na rozvoji kultury organizace Beztíže 
sdílení odborného know how
možnost seberealizace a osobního rozvoje
otevřenost k realizaci vlastních nápadů
podíl na rozvoji nově vznikající služby
otevřený tým zkušených kolegů
tarifní platové ohodnocení s možnými odměnami
 
V případě zájmu zašlete výhradně na adresy odstrcil@ulita.cz a novysedlakova@ulita.cz nejpozději do 19.8.2015:
 
1. svůj životopis s přiloženou fotografií
2. stručný motivační dopis
3. telefonní kontakt
email označte v řádku Předmět slovy “Výběrové řízení“
 
Kontakt:
 
Beztíže – Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita,
Na Balkáně 2866/17a,
Praha 3, 130 00
Kontaktní osoba: Mgr. David Odstrčil
telefon: 777 153 744

e-mail: odstrcil@ulita.cz
web: http://beztize.ulita.cz/