Kontaktní pracovník NZDM (Kopřivnice)

Město Kopřivnice vyhlašuje výběrové řízení č. 4/2014 pro příspěvkovou organizaci města na pozici: Kontaktní a technický pracovník NZDM Klubu Kamarád.
 
Požadujeme:
– Úplné střední vzdělání s maturitou se zaměřením na sociální práci a sociální pedagogiku, případně sociálně právní činnost, sociální a humanitární práci, nebo střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a akreditovaný kurz pro pracovníky NZDM
– možnost absolvovat po nástupu do zaměstnání (§ 116/1b z.č. 108/2006 Sb. o soc. službách).
– Manuální zručnost a zvládání drobných prací na údržbě majetku.
– Znalost práce na PC (Word, Excel, Internet).
– Časová flexibilita (nepravidelnost směn, práce o víkendech, letní tábor).
– Zodpovědný přístup k práci, samostatnost, komunikativnost, flexibilita, kreativita, schopnost pracovat v kolektivu.
– Trestní a morální bezúhonnost.
– Zdravotní způsobilost.
– Základní znalosti právních předpisů pro výkon této pozice.
– Schopnost pracovat v hlučném prostředí.
– Řidičský průkaz sk. B.
 
– Výhodou zkušenost v práci s dětmi a mládeží.
 
Nabízíme:
– Nadstavbové kurzy související s výkonem profese hrazené zaměstnavatelem.
– Praktické zkušenosti v oboru, zajímavou a kreativní práci.
– Možnost seberealizace a uplatnění svých nápadů.
– Práci pod supervizí a odborným vedením.
– Platové rozmezí podle vzdělání a délky praxe.
 
Uchazeči předloží:
1. Písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti: (formulář je ke stažení na webových stránkách města, sekce Radnice – Volná místa) – přesné označení výběrového řízení, – jméno a příjmení, případně titul – datum a místo narození, – státní příslušnost, – místo trvalého pobytu (uveďte prosím telefon, e-mail), – číslo občanského průkazu, – datum a podpis.
2. Strukturovaný životopis.
3. Motivační dopis.
4. Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
5. Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti.
 
Výše uvedené materiály zašlete (nebo doručte na podatelnu městského úřadu) nejpozději do 20.6. 2014 na adresu: Městský úřad Kopřivnice VŘ 4/2014 Štefánikova 1163 742 21 Kopřivnice Přihlášky doručené po tomto datu nebudou do výběrového řízení zařazeny. Uchazeči, kteří budou vybráni do užšího kola výběrového řízení, musí absolvovat bezplatnou stáž v Klubu Kamarád v rozsahu minimálně 3 hodiny.
 
Kontaktní osoba pro případné dotazy:
Ing. Hana Zelníčková – vedoucí personálního oddělení
email: hana.zelnickova@koprivnice.cz
Bc. Marie Jalůvková – vedoucí Klubu Kamarád
email: marie.jaluvkova@koprivnice.cz
 
Celé znění výběrového řízení najdete zde:

e-mail: marie.jaluvkova@koprivnice.cz
web: http://www.koprivnice.cz/urad/volna_mista/VR_4_2014.pdf