Koordinátor / Koordinátorka financí výzkumných aktivit (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí je veřejnou výzkumnou institucí, s historickou 100 letou tradicí, jehož hlavní náplní je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni. Vyhlašujeme opakované výběrové řízení na obsazení pracovní pozice koordinátor / koordinátorka financí výzkumných aktivit.

veřejné zakázky VŘ č.j.: VÚPSV/817/2019

Hlavní náplní práce je: 

 • Odborná expertní podpora a poradenství ředitelce organizace a vedoucím zaměstnancům se zaměřením na oblasti: 

  • financí jednotlivých výzkumných aktivit 
  • veřejných zakázek 
 • Koordinace a metodické vedení v oblastech financí výzkumných aktivit za celou organizaci 
 • Zpracování reportů pro management organizace 
 • Zabezpečení agendy veřejných zakázek organizace 
 • Vyhodnocování a zlepšování aktivit, činností ve všech oblastech působnosti pracovní pozice 
 • Součinnost s odd. Ekonomicko-správním v agendách financí výzkumných aktivit a vícezdrojového financování a agendy veřejných zakázek (kontext smluvních aktů ve VÚPSV) 
 • Úzká součinnost s dalšími zaměstnanci organizace v oblastech souvisejících s řízením a rozvojem organizace

Požadujeme: 

 • Ukončené vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu (nejlépe ekonomického směru) 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího 
 • Znalost anglického jazyka slovem i písmem na úrovni vyšší pokročilosti 
 • Znalost finančního řízení projektů 
 • Znalost zákona o veřejných zakázkách 
 • Zkušenost s řízením projektů a metodickým vedením 
 • Praxi v oblasti řízení a koordinace financí projektů ESF aj. dotačních programů (národních i mezinárodních)
 • Zkušenosti s vícezdrojovým financováním 
 • Praktické zkušenosti s aplikací zákona o veřejných zakázkách a realizací veřejných zakázek ve veřejné správě 
 • Znalost práce s PC (MS Office na velmi dobré uživatelské úrovni, Internet) 
 • Organizační a komunikační schopnosti, schopnost týmové spolupráce 
 • Samostatnost, spolehlivost, přesnost, pečlivost, schopnost řešit problémy v širších souvislostech 
 • Strukturované a analyticko-syntetické myšlení
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením) 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením)
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením)

Výhodou: 

 • Zkušenost s prostředím veřejné správy, popř. i prostředím veřejných výzkumných institucí 
 • Zkušenost s projektovým řízením

Nabízíme: 

 • Práci na plný úvazek ve veřejné výzkumné instituci 
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou 
 • 5 týdnů dovolené 
 • Pružnou pracovní dobu, možnost částečně práce z domova 
 • Poukázky na stravování 
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: leden, popř. únor 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: Ing. Ivu Veselou +420 211 152 714, iva.vesela@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 2. 1. 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7

Datová schránka: xy9n88n

E-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, kde je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál.

Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: iva.vesela@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/