Koordinátor / koordinátorka plánování sociálních služeb (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů.

Aktuálně obsazujeme ve výběrovém řízení pozici  koordinátor / koordinátorka plánování sociálních služeb v odboru sociálních věcí  (kód 3417).

Co Vás na této pozici čeká

 • koordinace a usměrňování tvorby střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb
 • metodická, poradenská a konzultační činnost v oblasti sociálních služeb hl. města Prahy ve vztahu k uživatelům a poskytovatelům sociálních služeb
 • koordinace procesu plánování sociálních služeb na území hl. města Prahy, včetně zajišťování se všemi účastníky procesu
 • zpracovávání podkladů pro střednědobý plán rozvoje sociálních služeb hl. města Prahy, analýzy potřeb uživatelů a poskytovatelů, zpracovávání průběžných výstupů
 • zpracování koncepčních materiálů v rámci plánování sociálních služeb
 • metodické vedení koordinátorů (či pověřených osob) v procesech plánování sociálních služeb na městských částech hl. města Prahy
 • poradenská a konzultační činnost v rámci nastavení procesů plánování sociálních služeb na jednotlivých městských částech
 • spolupráce s městskými částmi na střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, zejména na úrovni výkazů a sběru dat

Jaké máme požadavky? 

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu
 • znalost zákona o sociálních službách a další související předpisy
 • zkušenost s tvorbou strategických materiálů a analytických výstupů
 • zkušenost s plánováním sociálních služeb
 • znalost práce na PC (MS Office, Internet)
 • komunikační dovednosti, dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
 • organizační schopnosti
 • schopnost samostatného rozhodování, zodpovědnost
 • výhodou praxe ve veřejné správě

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám nabízíme? 

 • Platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta)
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 21. 12. 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.