Kurátor pro děti a mládež na dobu určitou (Praha)

Městská část Praha 11, zastoupená tajemnicí Úřadu městské části Praha 11 hledá pracovníka na obsazení pracovního místa kurátor/ka pro děti a mládež pro odbor sociálních věcí a zdravotnictví na dobu určitou.

Místo výkonu práce: Úřad MČ Praha 11
Sjednaný druh práce: kurátor / kurátoka pro děti a mládež
Platové zařazení: 11. platová třída

Požadavky na uchazeče podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění:

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let,
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost.

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

Požadovaný obor, zaměření: – sociálně právní zaměření nebo zaměření na obor sociální
pedagogika, speciální pedagogika, sociální práce, apod.

Požadované znalosti:

 • vítána zkouška zvláštní odborné způsobilosti v oblasti
  sociálně právní ochrany dětí
 • praxe v oboru a znalost příslušné legislativy výhodou
 • dobrá uživatelská znalost práce na PC a kancelářského balíku MS (Word, Excel, Outlook)

Další dovednosti, schopnosti:

 • velmi dobré komunikační schopnosti v písemném i ústním projevu
 • spolehlivost, pečlivost, samostatnost
 • pozitivní přístup k práci s klienty
 • psychická odolnost
 • ochota se dále vzdělávat

Informace o pracovním poměru:

 • jedná se o zástup za rodičovskou dovolenou kolegyně
 • nástup možný po ukončení výběrového řízení dle dohody

Nabízíme benefity:

 • 5 týdnů dovolené
 • příspěvek na stravování
 • příspěvek na ošatné
 • příspěvek na doplňkové penzijní spoření
 • 5 dnů zdravotního volna

K přihlášce do výběrového řízení je nutné připojit:

 • ověřenou kopií dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • životopis, ve kterém budou strukturovaně uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce

Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel v zalepené obálce nejpozději dne 07.09.2022 v podatelně Úřadu městské části Praha 11, adresa:

Úřad městské části Praha 11
Oddělení personální
Ocelíkova 672/1, 149 00 Praha 4

Obálku označit slovy:
“Výběrové řízení – pozice kurátor/ka pro děti a mládež na dobu určitou“
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.