Odborná asistentka/asistent v odlehčovací službě (Praha)

Hornomlýnská, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici odborná asistentka/odborný asistent přímé péče v odlehčovací službě pro děti se zdravotním postižením. 
 
Odlehčovací služba je ambulantní sociální službou, která je určená rodinám s dětmi se zdravotním postižením ve věku od 2 do 10 let. V rámci služby nabízíme těmto rodinám odbornou péči o jejich dítě. Úkolem asistenta/asistentky v odlehčovací službě je realizovat s dětmi takové aktivity, které povedou k rozvoji jejich znalostí, dovedností a schopností s ohledem na jejich potenciál. Dále jim pomáhá při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (např. stravování, osobní hygiena apod.). 
 
Požadujeme:
minimálně středoškolské vzdělání (v tomto případě absolvovaný akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách) nebo VOŠ, VŠ speciálně pedagogického nebo sociálního směru dle zákona o sociálních službách (z. č.108/2006 Sb.) 
bezúhonnost 
zdravotní způsobilost k práci s dětmi
empatii, pozitivní vztah k dětem s postižením, psychickou odolnost
spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost a kreativitu
 
Výhodou:
předchozí pracovní zkušenosti s cílovou skupinou dětí se zdravotním postižením
absolvované kurzy (např. muzikoterapie, arteterapie, kurz bazální stimulace apod.)
hra na hudební nástroj (kytara, klavír)
 
Nabízíme:
smysluplnou práci v neziskovém sektoru
pracovní úvazek 1,0
prostor pro realizaci vlastních nápadů
hezké pracovní prostředí, kvalitní vybavení služby 
možnost dalšího profesního rozvoje
pravidelné supervize
odpovídající platové ohodnocení
mladý kolektiv
 
Nástup: červen 2014
 
Výběrové řízení na tuto pozici bude 3 kolové.
1. kolo – zpracování strukturovaných životopisů a motivačních dopisů, výběr vhodných kandidátů: 13.5.2014 – 25.5.2014
2. kolo – vybraní uchazeči z 1. kola budou pozváni na ústní pohovor 19.5.2014 – 26.5.2014
3. kolo – vybraní uchazeči z 2. kola absolvují aktivní návštěvu a zapojí se do dění v odlehčovací službě 26.5.2014 – 30.5.2014
 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete svůj strukturovaný životopis a motivační dopis na emailovou adresu – kocarova@hornomlynska.cz
Z výběrového řízení budou vyřazeny všechny životopisy, které dorazí bez motivačního dopisu, který je nutný poslat v příloze (NE v těle emailu) jako samostatný soubor.
 
Kontaktní osoba:
Mgr. Lucie Kocarová
vedoucí odlehčovací služby, 733 553 123
kocarova@hornomlynska.cz (zasílání životopisů a motivačních dopisů)
Hornomlýnská, o.p.s., Centrum služeb FILIPOVKA, Filipova 2013, 148 00 Praha 4

e-mail: kocarova@hornomlynska.cz
web: http://www.hornomlynska.cz