Osobní asistent / asistentka (Praha 11)

 
Organizace FOSA hledá do svého týmu vhodné kandidáty/ky pro pozici Osobní asistent/ka ve službě „Osobní asistence Osa“.
 
Termín nástupu: ihned
Pracovněprávní vztah: dohoda o pracovní činnosti
Výše úvazku: maximálně průměrně 20 hodin týdně
Místo výkonu práce: Filipova 2013/3, Praha 11
(terénní práce na území Prahy a okolí)
 
Pracovní doba: celoročně nepřetržitě dle potřeb uživatelů služby
Hodinová výše odměny: 75 Kč, po třech měsících 80 Kč
 
Pracovní náplň:
 
 • Poskytování přímé péče uživatelům služeb
 • Komunikace s jejich blízkými a pracovníky souvisejících služeb
 • Písemné zpracovávání zápisů z průběhu asistence
 • Předávání informací konzultantům
 • Účast na individuálních schůzkách s konzultantem týkajících se plánování průběhu služby jednotlivých uživatelů včetně hodnocení naplňování jejich individuálních plánů
 • Spolupráce s konzultantem na individuálním plánování průběhu služby
 • Přijímání a předávání případných stížností na kvalitu služby
 • Účast na pravidelných poradách a intervizích určených osobním asistentům
 • Účast na dalším vzdělávání v rozsahu minimálně 2 hodiny za měsíc
 • Účast na hodnotících schůzkách s vedoucím služby
 • Zpracovávání a odevzdávání výkazu práce
 
Nabízíme:
 
 • Zajímavou práci s lidmi s mentálním postižením, s jejich rodinami, s pracovníky organizací poskytujících návazné služby
 • Základní zaškolení do dané problematiky
 • Možnost profesního růstu a kariérového postupu (na pozice konzultant v osobní asistenci, vedoucí služby) 
 • Podporu formou intervize
 • Materiální a organizační zázemí v Praze 4 (cca 10 minut od stanice metra Chodov)
 • Následné vzdělávání
 
Kvalifikační a osobnostní předpoklady:
 
 • Vzdělání: podle zákona o sociálních službách, tj. minimálně SŠ vzdělání s maturitou a absolvování rekvalifikačního kurzu (v případě nesplnění tohoto požadavku je nutno si kvalifikaci doplnit nejpozději do 18 měsíců ode dne nástupu)
 • Praxe: výhodou je zkušenost s dospělými lidmi s mentálním postižením, praxe v osobní asistenci a zkušenost s kompenzačními pomůckami (zejména s invalidním vozíkem a se zvedákem)
 • Dovednosti: pracovat s časem (dovednost rozvrhnout si čas, používat diář), pozorovat, zamýšlet se nad svým způsobem práce, sebereflexe, práce s PC (sestavování zápisů o průběhu asistence, vyplňování výkazů práce), poskytovat vhodnou míru podpory
 • Osobní vlastnosti: spolehlivost a dochvilnost, respekt k druhým lidem, taktnost, ochota pracovat v „terénu“, samostatnost, schopnost řešit neobvyklé situace, komunikativnost, fyzická zdatnost (nutno zvládnout přesun uživatelů na kratší vzdálenosti – například z vozíku na toaletu, z postele na vozík a pomoc uživatelům na vozíku při cestování v terénu)
 • Časová flexibilita
 • Morální bezúhonnost
 
V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mailovou adresu silleova@fosaops.org. V motivačním dopisu uveďte, proč chcete pracovat na uvedené pracovní pozici, s uvedenou cílovou skupinou a proč právě ve společnosti Fosa. Bez těchto dokumentů nebude Vaše žádost do výběrového řízení zařazena. Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne vedoucí osobní asistence Bc. Kristýna Šilleová na telefonních číslech 775 350 117 nebo 271 910 016.

e-mail: silleova@fosaops.org
web: http://www.fosaops.org