Osobní asistent/ka (Praha)

Společnost Fosa, o. p. s., služba „Osobní asistence Osa“, přijme pracovníka na pozici „osobní asistent

Termín nástupu: ihned

Pracovněprávní vztah: dohoda o pracovní činnosti

Výše úvazku: maximálně průměrně 20 hodin týdně

Místo výkonu práce: Filipova 2013/3, Praha 11, terénní práce na území Prahy a okolí

Pracovní doba: dle potřeb uživatelů služby

Hodinová výše odměny: 80 Kč, po třech měsících 85 Kč

Nabízíme:

 • Zajímavou práci s lidmi s mentálním postižením, s jejich rodinami a s pracovníky organizací poskytujících návazné služby
 • Základní zaškolení do dané problematiky
 • Možnost dalšího vzdělávání, možnost profesního růstu a kariérového postupu
 • Podporu formou týmové intervize
 • Materiální a organizační zázemí v Praze 4 (cca 10 minut od stanice metra Chodov)

Pracovní náplň:

 • Poskytování přímé péče uživatelům služeb
 • Komunikace s jejich blízkými a pracovníky souvisejících služeb
 • Písemné zpracovávání zápisů z průběhu asistence
 • Předávání informací konzultantům
 • Účast na individuálních schůzkách s konzultantem týkajících se plánování průběhu služby jednotlivých uživatelů včetně hodnocení naplňování jejich individuálních plánů
 • Spolupráce s konzultantem na individuálním plánování průběhu služby
 • Přijímání a předávání případných stížností na kvalitu služby
 • Účast na pravidelných poradách a supervizích určených osobním asistentům
 • Účast na dalším vzdělávání v rozsahu minimálně 2 hodiny za měsíc
 • Účast na hodnotících schůzkách s vedoucím služby
 • Zpracovávání a odevzdávání výkazu práce

Kvalifikační a osobnostní předpoklady:

 • Vzdělání: podle zákona o sociálních službách, tj. minimálně SŠ vzdělání s maturitou a absolvování rekvalifikačního kurzu (v případě nesplnění tohoto požadavku je nutno si kvalifikaci doplnit nejpozději do 18 měsíců ode dne nástupu)
 • Praxe: výhodou je zkušenost s dospělými lidmi s mentálním postižením, praxe v osobní asistenci a zkušenost s kompenzačními pomůckami (zejména s invalidním vozíkem a se zvedákem)
 • Dovednosti: pracovat s časem (dovednost rozvrhnout si čas, používat diář), pozorovat, zamýšlet se nad svým způsobem práce, sebereflexe, práce s PC (sestavování zápisů o průběhu asistence, vyplňování výkazů práce), poskytovat vhodnou míru podpory
 • Osobní vlastnosti: spolehlivost a dochvilnost, respekt k druhým lidem, taktnost, ochota pracovat v „terénu“, samostatnost, schopnost řešit neobvyklé situace, komunikativnost, fyzická zdatnost (nutno zvládnout přesun uživatelů na kratší vzdálenosti – například z vozíku na toaletu, z postele na vozík)
 • Časová flexibilita
 • Morální bezúhonnost

V případě zájmu o tuto pozici zašlete motivační dopis a strukturovaný životopis na e-mailovou adresu silleova@fosaops.org. Bez těchto dokumentů nebude Vaše žádost do výběrového řízení zařazena. Bližší informace o výběrovém řízení Vám poskytne vedoucí osobní asistence Bc. Kristýna Šilleová na telefonních číslech 775 350 117 nebo 271 910 016.

e-mail: silleova@fosaops.org
web: http://www.fosaops.org/prace-ve-fose/spolecnost-fosa-o-p-s-sluzba-osobni-asistence-osa