Pracovní terapeut (Brno)

Pracoviště sociálních kurátorů Magistrátu města Brna vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici pracovní terapeut.

Charakteristika pozice:

Provádí dílčí odborné činnosti sociální práce v péči o osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby ohrožené sociálním vyloučením.

Samostatně zajišťuje agendu a činnost pracovní terapie a sociální terapie, vykonává odbornou práci při resocializaci osob v přímém kontaktu v pracovních dílnách, počítačové učebně, apod.

Vykonává tzv. kontinuální sociální práci s osobami ve výkonu trestu odnětí svobody, účastí se terénní sociální práce, poskytuje sociální poradenství a účastní se projektů a dalších činností pracoviště.

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

 • vyšší odborné vzdělání se zaměřením na sociální oblast (v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.),
 • znalost předpisů vztahujících se k sociální oblasti, zejména: ­ Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ­ Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ­ Zákon č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi, ­ prováděcí předpisy k výše uvedeným zákonům,
 • schopnost jednat s lidmi v jejich obtížné a krizové situaci, profesní a lidská zralost,
 • frustrační tolerance, schopnost zvládat konflikty, zátěžové a krizové situace,
 • schopnost práce pod supervizí,
 • profesní a osobnostní předpoklady pro výkon role terapeuta v procesu pracovní a sociální terapie,
 • řidičský průkaz skupiny B,
 • znalost uživatelské práce na PC – Word, Internet.

Dále výhodou:

 • minimálně 2 roky praxe v oblasti sociální práce s osobami v nepříznivé sociální situaci, které jsou ohroženými sociálním vyloučením,
 • zkušenosti s terapií, sociální rehabilitací, výtvarnými a arteterapeutickými technikami,
 • znalost některého neslovanského jazyka (angličtina, němčina, francouzština).

Písemné přihlášky s příslušnými doklady (viz Oznámení o VŘ) vždy předejte či zašlete v uzavřené obálce označené číslem a názvem výběrového řízení do 31. 10. 2014.

Nástup po ukončení výběrového řízení.

Více informací na webu nebo u vedoucího pracoviště Mgr. Ladislava Ptáčka (T: 544 502 602)

e-mail: ptacek.ladislav@brno.cz
web: http://www.brno.cz/no_cache/obcan/volnamistaavyberovarizeni/volna-mista-magistrat/