Pracovník/pracovnice pro rodiny (Břeclav)

 
IQ Roma servis, hledá do svého týmu pracovníka/ci pro rodiny na pobočku Břeclav. Spolupracujeme s mladými klienty a jejich rodinami na řešení rodinných vztahů, nabízíme podporu při vzdělávání, volbě povolání a studiu na střední škole.
 
Pracovní náplň:
 
– Spolupráce s dětmi, mladými a jejich rodinami na tématech péče, výchovy a vzdělávání
– Koordinovaná spolupráce s OSPODem a školami a spolupráce na případových konferencích
– Podpora studijních úspěchů na základní a střední škole
– Individuální práce na cílech klientů, ve spolupráci s rodiči, školou a obcí
– Vedení skupinových volnočasových aktivit (klub, kroužky, osobnostně rozvojové činnosti)
– Spolupráce na realizaci projektů
– Práce s komunitou v Břeclavi
– Spolupráce na prezentaci práce směrem k veřejnosti a místní samosprávě
 
Nabízíme:
 
– kreativní a společensky potřebnou práci
– odpovídající platové ohodnocení a zázemí, flexibilní pracovní dobu
– angažovaný pracovní tým i vedení
– další profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností
– možnost stáží a zahraničních cest, zastupování organizace v pracovních skupinách v ČR a EU
– možnost iniciace vlastních projektů a aktivit (v souladu se strategickými cíli IQRS )
 
Požadujeme:
 
– VŠ /VOŠ vzdělání (v pedagogické či sociální oblasti)
– zkušenost práce s dětmi či mládeží
– odpovědnost, schopnost dosahovat stanovených cílů
– prokazatelný zájem o téma vzdělávání
– ochotu a schopnost prezentovat organizaci na veřejnosti i směrem k místní samosprávě
– schopnost vyjednávat, schopnost týmové práce, ale i samostatnost, odpovědnost, profesionalitu
– ochotu dále se vzdělávat, přiměřeně služebně cestovat,
– bezúhonnost,
– znalost anglického aj. jazyka výhodou
 
Zázemí pracovníka je na pobočce v Břeclavi (tř. 1.máje 39, Břeclav Poštorná)
 
Pro přihlášení do výběrové řízení zašlete životopis, motivační dopis a zpracujte odpovědi na níže uvedené otázky:
 
1/ Vaším cílem je pracovat na zlepšení prospěchu a zvýšení šancí romských dětí na studium na střední škole. Pojmenujte možné příčiny neúspěchu dětí ve vzdělávání a ke každé navrhněte možná řešení.
 
2/ Jakými aktivitami byste podpořili komunitní život romských rodin v Břeclavi?
 
Výběrové řízení běží dlouhodobě. Své životopisy a motivační dopisy včetně specifikace platových (a dalších) preferencí zašlete e-mailem na prace@iqrs.cz s označením předmětu: „VŘ-Břeclav“.
 
K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é kandidáti/ky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání a elektronicky. IQ Roma servis, o.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se uchazečům/kám nevrací.

e-mail:
web: