Pracovník ve vzdělávacím programu (Brno)

 
Organizace IQ Roma servis hledá kolegu/kolegyni do programu Gendalos. Gendalos je program podporující romské středoškoláky v IQ Roma servisu. Pojďte do Neziskovky roku 2013 pracovat s mladými Romy a podporovat jejich budoucnost a uplatnění ve společnosti. Spolupracujeme s mladými klienty a jejich rodinami na řešení jejich životní situace, především nabízíme podporu při vzdělávání, volbě povolání a studiu na střední škole. Staňte se součástí našeho týmu a naší vize! 
 
Pracovní náplň:
 • Intenzivní pravidelná spolupráce s romskými středoškoláky – individuální i skupinová práce, s cílem dokončení středoškolského vzdělání
 • Spolupráce s dobrovolníky a mentory klientů
 • Vedení a tvorba skupinových rozvojových aktivit (např. lekce finanční gramotnosti, lekce poradentství pro volbu povolání)
 • Komunikace a spolupráce s rodinou a se školou klientů
 • Rozvoj komunitní práce (např. podpora klientů v tvorbě a realizaci akcí – vánoční benefice, mezinárodní den Romů, zapojení do tvorby a realizace aktivit v rámci vzdělávacího programu Gendalos atd.)
 • Spolupráce na realizaci projektů 
Nabízíme:
 • kreativní a společensky potřebnou práci
 • odpovídající platové ohodnocení a zázemí, flexibilní pracovní dobu
 • angažovaný pracovní tým i vedení
 • další profesní i osobnostní vzdělávání, možnost rozvoje odpovědností a dovedností
 • možnost stáží a zahraničních cest, zastupování organizace v relevantních pracovních skupinách v ČR a EU
 • možnost iniciace vlastních projektů a aktivit (v souladu se strategickými cíli I QRS )
Požadujeme:
 • VŠ /VOŠ vzdělání (v pedagogické či sociální oblasti)
 • Zkušenost práce s dětmi či mládeží
 • odpovědnost, schopnost dosahovat stanovených cílů
 • prokazatelný zájem o téma vzdělávání
 • schopnost vyjednávat s institucemi, schopnost týmové práce, ale i samostatnost, odpovědnost, profesionalitu
 • ochotu dále se vzdělávat, přiměřeně služebně cestovat,
 • bezúhonnost,
 • znalost anglického aj. jazyka výhodou
Zázemí pracovníka je na Vranosvké 45 v Brně.
 
Pro přihlášení do výběrové řízení zašlete životopis, motivační dopis a zpracujte odpovědi na níže uvedené otázky:
 
1/ Vaším cílem je pracovat na zlepšení prospěchu a zvýšení šancí romských dětí na studium na střední škole. Pojmenujte možné příčiny neúspěchu dětí ve vzdělávání a ke každé navrhněte možná řešení.
 
2/ Pracujete s dětmi ve věku studia na střední škole, popište, jak je budete dále rozvíjet. Jakým kompetencím a proč se při jejich rozvoji budete věnovat?
 
Životopisy a motivační dopisy zasílejte emailem na prace@iqrs.cz, s označením předmětu „VŘ_Gendalos“. Výběrové řízení běží dlouhodobě. Nejbližší termín ústního kola je 29. 9. 2015. Termín odevzdání životopisu a motivačního dopisu pro tento pohovor je 24. 9. 2015 do 12.00.
 
K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é kandidáti/ky. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze na vyžádání a elektronicky. IQ Roma servis, o.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace. Zaslané materiály se uchazečům/kám nevrací.

e-mail: prace@iqrs.cz
web: http://www.iqrs.cz/