Ředitel DSP (Praha)

ŽIDOVSKÁ OBEC V PRAZE VYPISUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POZICI ŘEDITEL/KA  DOMOVA SOCIÁLNÍ PÉČE HAGIBOR (DSPH)

POŽADAVKY:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském programu, sociální nebo zdravotnická oblast výhodou •odpovídající pracovní zkušenosti, z toho alespoň 5 let na manažerské pozici podmínkou •praxe v sociální oblasti (ve veřejné správě nebo při poskytování sociálních služeb) či zdravotní oblasti výhodou
 • znalost problematiky poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb.
 • základní znalost pracovně – právních předpisů
 • velmi dobré komunikační, prezentační, organizační a řídící dovednosti
 • strategické myšlení a flexibilita
 • vysoká zodpovědnost a důslednost při vykonávání práce
 • odolnost vůči stresu, vysoké pracovní nasazení
 • vztah k judaismu a povědomí o holocaust trauma
 • kladný vztah k seniorům •pokročilá znalost práce na PC
 • aktivní znalost anglického jazyka

PŘIHLÁŠKA UCHAZEČE MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu a telefon, e-mail a vlastnoruční podpis
 • kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • strukturovaný profesní životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a praxi (zejména manažerské), odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
 • lékařské potvrzení o způsobilosti k vykonávání příslušného pracovního místa ne starší 2 měsíců
 • motivační dopis
 • koncepce rozvoje DSPH zaměřená na poskytované služby, hospodaření a další rozvoj zařízení v rozsahu max. 4 stran A4 strojopisu
 • poskytnutí referencí
 • podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů
 • aktuální fotografii

Přihlášku je nutné doručit nejpozději do 30. 1. 2015 do 14 hodin, pod názvem VŘ – DSPH, na adresu: Židovská obec v Praze, Maiselova 18, Praha 1, 110 00.

e-mail: vesela@kehilaprag.cz
web: http://www.dsphagibor.cz/cs/