SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NZDM – Ostrava

SPOLEČNĚ – JEKHETANE, o. s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ.

Náplň práce:

 • Práce s mládeží 6 – 18 let
 • Základní sociální poradenství
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
 • Metodická podpora pracovníkům NZDM (pedagogičtí asistenti, pracovníci v sociálních službách)
 • Spolupráce na tvorbě a realizaci projektů.
 • Zajištění administrativy vztahující se k činnosti

Požadujeme:

 • VOŠ / VŠ – zaměření na sociální práci, sociální pedagogiku, speciální pedagogika, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
 • Dobrá znalost práce na PC (obzvláště Word, Excel, Internet)
 • Schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas
 • Schopnost samostatně řešit úkoly a dotahovat do konce
 • Spolehlivost, odpovědnost, pečlivost
 • Základní orientace v legislativě
 • Základní znalost romské problematiky
 • Dobré komunikační dovednosti
 • Empatie
 • Praxe v sociálních službách (primárně práce s dětmi)

Nabízíme:

 • Práce v dynamicky se rozvíjející organizaci
 • Zajímavou a zodpovědnou práci
 • Možnosti odborného rozvoje a vzdělávání
 • Dynamické pracovní prostředí
 • Samostatnou a tvořivou práci v malém týmu
 • Odpovídající finanční ohodnocení

Uzávěr přihlášek: 12. srpna 2012

Výběrové řízení: 13. – 17. srpna 2012

Předpokládaný nástup: koncem srpna nebo začátkem září 2012

Motivační dopis a strukturovaný životopis posílejte na adresu SPOLEČNĚ –JEKHETANE, o. s., Palackého 49, 702 00 Ostrava – Přívoz, popř. elektronicky vyberko@jekhetane.cz. Do záhlaví e-mailu či dopisu poznamenejte znáčku „výběrové řízení – nízkopráh“. Případné dotazy lze konzultovat také telefonicky na čísle: 596 136 609

K ústnímu pohovoru budou pozváni pouze vybraní kandidáti. Oznámení o negativním výsledku zasíláme pouze elektronicky a na vyžádání. Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

e-mail: vyberko@jekhetane.cz
web: http://www.jekhetane.cz/