Sociální pracovník / pracovnice (Česká Lípa)

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje o.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice sociálního pracovníka / pracovnice sociálně-právní ochrany dětí na plný pracovní úvazek.

Druh práce: terénní sociální pracovník

Místo výkonu práce: Česká Lípa a okolí

Kvalifikační předpoklady: • způsobilost k právním úkonům • trestní bezúhonnost • zdravotní způsobilost • vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti, nejlépe dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění • praxe min. 2 roky v sociálních službách

Požadavky: • komunikativnost a schopnost empatie • odpovědnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita • psychická odolnost • schopnost pracovat v týmu • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.) • ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)

Nabízíme: • zajímavou a zodpovědnou práci • možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání

V případě zájmu doručte své nabídky obsahující: • motivační dopis • strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech • výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Vše osobně nebo poštou na adresu: Centrum pro zdravotně postižené Česká Lípa, Konopeova 812, 470 01 Česká Lípa
Termín pro zasílání nabídek: 27. března 2013
Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.
Předpokládaný nástup: duben 2013 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czpcl@volny.cz
web: