Sociální pracovník/pracovnice (Hlinsko)

 
Obecně prospěšná společnost Dlaň životu vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici sociální pracovník/pracovnice v Azylovém domě pro těhotné ženy v tísni.
 
Nabízíme:
 • zajímavou, náročnou a smysluplnou práci v malém kolektivu
 • prostor pro tvůrčí práci
 •  profesní růst
 • pracovní úvazek – zkrácený či celý dle dohody se zaměstnavatelem
Požadavky na pracovní pozici: 
 • odborná způsobilost dle zákona č. 108/2006 Sb. § 110, (zpravidla vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru sociální práce apod.)
 • loajalita se zásadami poskytované sociální služby
 • schopnost motivovat a aktivizovat klientky v souladu se zásadami poskytované služby
 • schopnost týmové spolupráce, ochota vzdělávat se, zkušenosti s prací v sociální oblasti výhodou
 • schopnost řešit mezilidské konflikty
 • schopnost vyhledávat, navrhovat a realizovat tvořivá inovativní řešení problémů klientek (pomoc jiných organizací, fyzických osob, …)
 • samostatnost
 • trestní a morální bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
Náplň pracovní pozice:
 • podpora při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (sociální dávky, výživné, osvobození od poplatků, …)
 • jednání se zájemkyní o službu nebo s institucí (zástup)
 • podpora v řešení finančních obtíží klientek, dluhové problematiky
 • plánování a hodnocení dosahování osobních cílů společně s klientkou – role klíčového pracovníka
 • podpora v rozvíjení dovedností klientky v rámci naplňování mateřské role a poradenství zaměřené na osobnostní rozvoj
 • vedení příslušné dokumentace, včetně statistiky klientek
 • tvořivá účast na pracovních činnostech týmu, spolupráce
 • aktivní práce na standardech kvality služby
 • účast na pracovních poradách a supervizích, na dalším vzdělávání
Nástup od 1. 8. 2017 nebo dohodou.
 
Strukturovaný životopis a motivační dopis (dopis v délce cca 1000 znaků bez mezer), zasílejte do 24. 7. 2017 e-mailem v příloze. Do předmětu e-mailu uveďte heslo VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ.
 
Výběrové řízení se uskuteční dne 26. 7. 2017 v azylovém domě v Hamrech.
 
Kontaktní údaje:
 
Mgr. Pavla Glogarová, DiS.
Hamry 107, 539 01 Hlinsko
mobil: 733 125 261
 

e-mail:
web: