Sociální pracovník/pracovnice (Přelouč)

 
Domov u fontány, Přelouč, hledá pracovníka na pozici sociální pracovník/pracovnice.
 
Charakteristika vykonávané činnosti:
 • Poskytuje základní sociální poradenství a informace o sociálních službách poskytovaných DUF
 • Zajišťuje agendu spojenou s příjmem, pobytem a odchodem (úmrtím) klienta a další základní sociální a sociálně-právní agendy na příslušných odděleních přímé péče
 • Vede v písemné a elektronické podobě příslušnou dokumentaci
 • Spolupracuje s jinými subjekty a orgány veřejné správy při vyřizování záležitostí klienta (uplatňování práv a oprávněných zájmů klienta)
 • Podílí se na stanovení a hodnocení rozsahu individuálně poskytované péče klientům a jejich osobních cílů (individuální plány, plány péče)
 • Podílí se na tvorbě, aktualizaci a zavádění standardů kvality a vnitřních pravidel a sleduje jejich aplikaci v praxi
 • Aplikuje metody odborné sociální práce (individuální, skupinové, případová sociální práce, reminiscenční terapie, techniky validace, sociální práce s rodinou a další)
Požadavky:
 • způsobilost k právním úkonům
 • bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
 • praxe v oblasti sociálních služeb vítána
 • zvládání stresových a konfliktních situací
 • dobré komunikační a vyjednávací schopnosti
 • znalost sociální problematiky (legislativa, standardy kvality sociálních služeb)
 • znalost cizího jazyka výhodou (angličtina)
 • řidičské oprávnění skupiny B
Náležitosti přijímacího řízení:
 • životopis s uvedením kontaktních údajů
 • prohlášení uchazeče v následujícím znění (součást životopisu): “Poskytnutím svých osobních údajů dávám ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas k jejich zpracování.”
Vlastnosti volného místa:
 • jednosměnný provoz
 • plný pracovní úvazek na dobu určitou (zástup za mateřskou dovolenou)
 • nástup do pracovního poměru nejlépe k 1. 7. 2016
 • platové zařazení podle praxe od 13.300,- Kč do 19.310,- Kč, po třech měsících možnost osobního ohodnocení
Přihlášky zasílejte do 30. 6. 2016 na adresu: Domov u fontány, Libušina 1060, 535 16 Přelouč,
kontaktní osoba: Květa Bisumová, telefon 466 959 166, e-mail: kveta.bisumova@domovufontany.cz.

e-mail:
web: