Sociální pracovník (Praha)

 
Ředitelka Speciálně pedagogického centra při Národním ústavu pro autismus vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: Sociální pracovník (pracovnice) pro školské poradenské pracoviště.
 
Charakteristika vykonávané práce:
 
1. Zabezpečování základních sociálních agend včetně zajištění standardní dokumentace. Řešení sociálně právních problémů. Zajišťování informací a odborných podkladů pro sociální práci včetně jejich zpracování.
 
2. Základní sociálně právní poradenství pro pedagogickou a rodičovskou veřejnost, metodická a konzultační činnost v oblasti sociálně právní:
 • zajišťování sociálně právního poradenství pro klienty evidované v SPC,
 • vytváření podmínek pro zapojení žáků do společenského procesu i mimo rámec SPC
 • analytická a metodická činnost v sociální péči v rámci SPC
 • sociální práce ve smyslu sociální intervence
 • návštěvy v rodinách, pokud je to třeba nebo rodiče vyjádří zájem o tuto službu
 • aktivní spolupráce s vedením škol a vyučujícími sledovaných dětí
3. Spolupráce s odbory sociální péče příslušných městských úřadů, státními a nestátními organizacemi zabývajícími se péčí o dítě u dětí vedených v SPC.
 
4. Zajištění kontaktu s rodinami evidovaných dětí.
 
5. Průběžná aktualizace v oblasti legislativy v sociálně právní oblasti.
 
6. Administrativní agenda spojená s provozem SPC
 
7. Rozšiřování odbornosti – osobní rozvoj
 
8. Plnění úkolů na základě pověření ředitelky, resp. zástupkyně ředitelky SPC
 
9. Archivace (na základě pokynů zástupkyně ředitelky SPC).
 
10. Zajišťování telefonického kontaktu SPC s veřejností.
 
 
Nabízíme:
 • různorodou práci především s rodiči dětí s PAS
 • možnost profesního i osobnostního růstu a seberealizace
 • zázemí velké neziskové organizace, možnost vzdělávání v oblasti PAS
 • zaměstnanecké výhody (notebook, mobilní telefon, možnost home office, 5 týdnů placené dovolené)
Požadavky:
 • kvalifikace dle Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a Vyhlášky č. 505/2006 Sb.
 • základní znalost problematiky poruch autistického spektra a metod používaných při práci s dětmi s poruchou autistického spektra
 • znalost legislativy v oblasti sociální práce (zákon o sociálních službách a prováděcí vyhlášky) výhodou
 • znalost legislativy v oblasti školství (školský zákon a prováděcí vyhlášky) výhodou
 • uživatelská znalost práce na PC (MS Office, Outlook, internet) podmínkou
 • odpovědnost, samostatnost, kreativita, pečlivost, ochota dále se vzdělávat
 • organizační a komunikační dovednosti
 • znalost cizího jazyka je výhodou
 • řidičský průkaz skupiny B výhodou
 • bezúhonnost
Výše nabízeného úvazku: 0,7
Termín předpokládaného nástupu: prosinec 2016 nebo dle dohody
 
K přihlášce uchazeč připojí:
 • profesní životopis (údaje o dosavadních zaměstnáních, odborné znalosti a dovednosti)
 • motivační dopis
Přihlášky s požadovanými doklady je nutno doručit na cadilova@apla.cz do 10. 11. 2016.
 
Do předmětu emailu napište “VŘ –  sociální pracovník”
 
Podrobnější informace Vám poskytne PaedDr. Věra Čadilová, ředitelka SPC,  e-mail: cadilova@apla.cz.

e-mail:
web: