Sociální pracovník (Praha)

 
Organizace Barevný svět dětí přijme do týmu SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA. Do projektu „Kámoš“ jsou ohrožené a znevýhodněné rodiny zapojeny již od roku 2004. Všechny aktivity projektu se dají rozdělit do dvou „balíčků“:
 
  • služby pro děti: osobní asistent/velký „Kámoš“, pomoc s přípravou do školy, hromadné i individuální volnočasové aktivity
  • podpůrné prorodinné služby: sociální pracovník, rodinný konzultant, rodinný terapeut, dětský psycholog, právní poradce
 
Do projektu je každým rokem zapojeno průměrně 50 rodin, které k účasti doporučují pracovníci OSPOD. V průběhu školního roku pak probíhá úzká spolupráce nejen s rodinou, ale také se sociálními pracovníky, kurátory, třídními učiteli dětí a dalšími pracovníky systému sociálně-právní ochrany dětí.
 
Mezi témata, která se u klientů často objevují a s jejichž řešením pomáhá sociální pracovník, patří zejména problémy se zajištěním stabilního bydlení a práce, pomoc s vyřízením dávek, doprovod na úřady, dlouhodobá práce v oblasti výchovy dětí a posilování rodičovských kompetencí. Sociální pracovník také na počátku spolupráce s novými klienty absolvuje úvodní schůzku, jejímž cílem je zpracování rodinné anamnézy a krátkého plánu další spolupráce.
 
Pracovní náplň:
 
– sociální a pracovní poradenství
– úvodní schůzka s klientem
– zpracování individuálního plánu další spolupráce dle identifikovaných potřeb klienta
– domlouvání individuálních schůzek s klienty, společné plánování dalšího postupu
– doprovázení na úřady, soudy a další instituce
– informování klientů o možnostech čerpání dávek a jiných příspěvků
– sepisování životopisů, pomoc a podpora při hledání zaměstnání
– pomoc při hledání bydlení (vč. azylového)
– zprostředkování kontaktu a navazujících služeb
– vedení dokumentace o klientech, psaní zápisů ze schůzek s klienty
 
Požadujeme:
 
– vzdělání dle zákona 359/1999 Sb., §49a
– praxe v pomáhajících profesích
– znalost práce na PC, především Microsoft Office
– trestní bezúhonnost
– schopnost práce v týmu
– ztotožnění se s posláním organizace
– dlouhodobou spolupráci
 
Předpoklady:
 
– sociální cítění, empatie, asertivní jednání, samostatné myšlení a jednání
– schopnost týmové práce, cílevědomost
– slušné vystupování, komunikativnost
– chuť se vzdělávat
 
Nabízíme:
 
– práci na 0,5 úvazek (80 hodin měsíčně)
– včasné zaškolení a seznámení s metodikou projektu i se spisovou dokumentací klientů 
– možnost samostatné a kreativní práce
– práci v sehraném a otevřeném týmu
– účast na supervizi
– odborné zázemí a metodickou podporu
 
Nástup:
 
Přímá práce s klienty a zahájení pracovního poměru jsou naplánovány na srpen 2015. Vybraný uchazeč však bude vyzván, aby přibližně v týdnu od 15. června 2015 docházel do kanceláře, aby se seznámil s projektem a se spisovou dokumentací.
 
V případě Vašeho zájmu zašlete, prosím, svůj životopis s vloženou fotografií a krátký motivační dopis nejpozději do NEDĚLE 24. KVĚTNA na adresu info-zavináč-barevnysvetdeti.cz
 
Úspěšní uchazeči budou pozváni do dalšího kola výběrového řízení, které se uskuteční v týdnu od 1. června 2015.
 
Více informací o organizaci i projektu „Kámoš“ naleznete na www.barevnysvetdeti.cz

e-mail: info@barevnysvetdeti.cz
web: