Sociální pracovník/pracovnice (Praha)

 
Zavedená nestátní nezisková organizace InBáze zabývající se integrací migrantů do české společnosti hledá kolegu/kolegyni se zájmem o problematiku migrace a integrace na pozici sociální pracovník/pracovnice.
 
Do registrované sociální služby “InBáze, z.s.” hledáme kolegu či kolegyni na 1,0 úvazku, nebo dva kolegy či kolegyně na 0,5 úvazku.
 
Co nabízená pozice obnáší?
  • Přímá práce s klienty služby, tj. poskytování sociálně-právního poradenství cílové skupině migrantů a azylantů v českém a anglickém (příp. dalším) jazyce, při řešení osobních záležitostí (často v souvislosti s jejich obtížnou/nepříznivou sociální situací)
  • Zpracování a vedení individuálních plánů, monitoring a průběžná evaluace spolupráce s klienty, spolupráce s dalšími institucemi (např. Úřad práce ČR, ČSSZ, OSPOD, OAMP MV ČR, SUZ, zdravotní pojišťovny, NNO, ostatní poskytovatelé sociálních služeb)
  • Administrativní činnost včetně vedení dokumentace klientů a výkaznictví převážně v elektronické databázi
  • Podílení se na koncepční činnosti organizace (zejm. sociálně-právního oddělení) a spolupráce s dalšími pracovními týmy organizace (komunitní oddělení, oddělení dětských programů, a dal.), včetně účasti při psaní a podávání projektů (dotace a granty související s činností sociálně-právního oddělení)
Místo výkonu práce: hl. m. Praha
Více o požadavcích a tom, co nabízíme, na stránkách www.inbaze.cz.

e-mail: bejcek@inbaze.cz
web: http://www.inbaze.cz/hledame-noveho-kolegukolegyni-na-pozici-socialni-pracovnikpracovnice/