Sociální pracovník / Sociální pracovnice (Jablonec nad Nisou)

Výběrové řízení – sociální pracovník / sociální pracovnice (Jablonec nad Nisou)

Přimeme novou spolupracovnici nebo spolupracovníka.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Libereckého kraje, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice terénního sociálního pracovníka / pracovnice sociálně-právní ochrany dětí na plný pracovní úvazek.

Druh práce: terénní sociální pracovník

Místo výkonu práce: Jablonec nad Nisou a okolí

Kvalifikační předpoklady:

 • způsobilost k právním úkonům
 • trestní bezúhonnost zdravotní
 • způsobilost vysokoškolské příp. vyšší odborné vzdělání v sociální oblasti, nejlépe dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění

Požadavky:

 • komunikativnost a schopnost empatie
 • odpovědnost, spolehlivost, vstřícnost a časová flexibilita
 • psychická odolnost
 • schopnost pracovat v týmu
 • uživatelskou znalost práce na PC (Word, Excel, internet, e-mail atd.)
 • ochota cestovat (zejména v rámci Libereckého kraje)

Nabízíme:

 • zajímavou a zodpovědnou práci
 • možnost odborného rozvoje a dalšího vzdělávání

V případě zájmu doručte své nabídky obsahující: motivační dopis strukturovaný profesní životopis, ve kterém budou uvedeny údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší než 3 měsíce ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání osobně nebo poštou na adresu:

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, o.p.s.,
Zahradní 415/10,
460 01 Liberec XI – Růžodol I nebo
e-mailem na adresu: czplk@volny.cz

Termín pro zasílání nabídek: 31.3.2014

Pozvaní účastníci výběrového řízení absolvují psychologické testy a ústní pohovor.

Předpokládaný nástup: duben 2014

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu.

e-mail: czplk@volny.cz
web: http://www.czplk.cz/