Sociální pracovník/zástupce vedoucí (Hradec Králové)

Charakteristika pozice:
v době nepřítomnosti vedoucí zajišťuje provoz střediska,
podílí se na tvorbě a aktualizaci metodik v souladu se standardy kvality sociálních služeb, SPOD,
zajišťování a odborné vedení studentských praxí, stáží ve středisku,
pracuje s ohroženými dětmi a s jejich rodinami převážně v terénu, v jejich přirozeném prostředí – v programu Sanace rodiny,
poskytuje sociální služby a činnosti v rámci sociálně právní ochrany dětí,
jedná se zájemci o službu, uzavírá smlouvy, realizuje individuální plánování a vyhodnocování v rámci přímé práce,
spolupracuje s návaznými organizacemi,
zpracovává administrativu spojenou s výkonem přímé práce,
ambulantní poskytování služby v Hradci Králové, terénní poskytování služby v rámci Královéhradeckého kraje.

Nabízíme:
pravidelné týmové, popř. individuální supervize;
intervize, metodické konzultace;
prostor pro seberealizaci ve stabilní organizaci (fungujeme přes 20 let);
pružnou pracovní dobu;
zajímavé platové ohodnocení;
benefity: 25 dní dovolené, další mimořádné možnosti vzdělávání, 3 dny indispozičního volna.

Požadujeme:
VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce, sociální nebo speciální pedagogika dle zákona o
sociálních službách 108/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
trestní bezúhonnost;
samostatnost a spolehlivost;
chuť k dalšímu vzdělávání a profesnímu rozvoji;
řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič;
schopnost práce na PC na uživatelské úrovni;
dovednost pracovat v týmu;
dobré komunikační schopnosti.

Náležitosti přihlášky do výběrového řízení:
strukturovaný životopis s prohlášením: „Souhlasím s poskytnutím osobních údajů uvedených v tomto životopise a jejich schraňováním pro účely výběrového řízení Salinger,z. s.“;
motivační dopis v rozsahu 0,5 – max. 1 A4 s osnovou:
– Jaká je vaše motivace pro práci ve středisku Triangl?
– Co pro vás znamená práce s rodinou a co vnímáte jako její nedílnou součást?
– Jak/ Čím můžete přispět k činnosti střediska?;
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti, popř. výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců.

Přihlášky zasílejte do 22. 2. 2019 (včetně) na e-mail: triangl@salinger.cz.
K ústnímu pohovoru budou pozváni/y pouze vybraní/é uchazeči/ky.
Výběrové řízení proběhne ve dnech od 25. 2. – 27. 2. 2019.
Zasláním životopisu vyjadřujete souhlas s použitím svých osobních údajů za účelem výběrového řízení.
Salinger, z.s. si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči/ky nenaplní očekávání organizace.
Pokud nebude přihláška obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude uchazeč přizván k výběrovému řízení. Osobní dokumenty uchazečů se bezprostředně po ukončení výběrového řízení vracejí na základě žádosti zpět uchazečům nebo se skartují.

e-mail: triangl@salinger.cz
web: http://www.salinger.cz/common/cms_files/VR_ZASTUPCE_Triangl.pdf