Terapeut pro práci s dětmi a rodinami (Praha 2)

Prostor Plus o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na pozici průvodce – terapeut pro děti a rodiny v rámci projektu Pilot. Projekt Pilot poskytuje bezplatné terapeutické a poradenské služby ohroženým dětem, dospívajícím a jejich rodinám, které jsou v péči sociálních pracovníků a kurátorů (OSPOD).

Náplň práce:

Odborný průvodce zajišťuje zejména přímou práci s dětmi 11-18 let a jejich rodiči a dalšími blízkými, která spočívá v poskytování kontaktní, skupinové a individuální terapeutické práce podle individuálních potřeb klientů. V rámci nepřímé práce průvodce spolupracuje zejména s pracovníky OSPOD (příjem, kontrakt, hodnocení) a s pracovníky dalších organizací (case management, zajištění návazných služeb).

Dále zajišťuje přípravu skupinových setkání, zážitkových výjezdů a individuálních konzultací, vede dokumentaci, účastní se interního a externího vzdělávání, porad, intervizí a supervizí.

Požadujeme:

  • zájem o dlouhodobou spolupráci
  • ukončené vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání
  • alespoň započatý psychoterapeutický výcvik
  • minimálně 3 roky praxe v pomáhajících profesích
  • osobní a profesní vyzrálost

Nabízíme:

  • zajímavou, náročnou a pestrou práci v malém týmu
  • práci na DPP nebo úvazek 0,5 s nástupem od 1. 9. 2015
  • adekvátní finanční ohodnocení
  • podporu profesního rozvoje skrze vzdělávání a supervizi
  • možnost podílet se na rozvoji a směřování služby

Zájemci mohou posílat strukturovaný životopis a stručný motivační dopis do pátku 14. 8. 2015 na adresu martina.stohrova@os-prostor.cz

e-mail: martina.stohrova@os-prostor.cz
web: http://www.prostor-plus.cz/vyberove-rizeni-na-pozici-terapeut-pro-praci-s-detmi-a-rodinami/