Terénní a kontaktní pracovník (Trutnov)

RIAPS Trutnov – Kontaktní centrum přijme kolegu – muže na pozici TERÉNNÍ A KONTAKTNÍ PRACOVNÍK 

 • PRÁCE S UŽIVATELI DROG – služba je určena problémovým uživatelům alkoholových i nealkoholových návykových látek a jejich blízkým. Obsahuje aktivní vyhledávání cílové populace v přirozeném prostředí, kontaktní práci, poskytování zdravotních a sociálních služeb, poradenství, spolupráci s návaznými službami a institucemi, vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti
 • ÚVAZEK 1,0

Požadujeme: 

 • MUŽ – S OHLEDEM NA GENDEROVOU VYVÁŽENOST TERÉNNÍ DVOJICE 
 • MIN. VĚK 21 let
 • VOŠ, VŠ – sociální pracovník, adiktolog, sociální (speciální) pedagog, psycholog
 • SCHOPNOST KOMUNIKACE A PRÁCE S LIDMI
 • VYJASNĚNÝ POSTOJ K NÁVYKOVÝM LÁTKÁM
 • NEHODNOTÍCÍ PŘÍSTUP, SCHOPNOST EMPATIE
 • ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST, TRESTNÍ BEZÚHONNOST
 • ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ SK. „B“ 
 • SCHOPNOST PRACOVAT SAMOSTATNĚ I V TÝMU
 • VÝHODOU KURZ KRIZOVÉ INTERVENCE, PŘÍP. DALŠÍ KURZY, VÝCVIKY, PRAXE V SOCIÁLNÍCH ČI ADIKTOLOGICKÝCH SLUŽBÁCH…

Nabízíme:

 • zajímavou a kreativní práci v ambulantní i terénní formě
 • odpovídající finanční ohodnocení (+stravenky)
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • dobré zázemí multidisciplinárního týmu zařízení
 • získání praxe ve zdravotnickém zařízení
 • možnost seberealizace
 • odborné vedení a supervizi
 • práce spíše v odpoledních a podvečerních hodinách (3x týdně)
 • pěkné pracovní prostředí
 • 5 týdnů dovolené

Předpokládaný nástup: září 2014

Profesní životopis a motivační dopis zašlete do 4. 7. 2014 na e-mail: ondrej.calovka@riaps.cz. Do předmětu uveďte „Výběrové řízení – Kontaktní centrum RIAPS“

Vlastní výběrové řízení proběhne ve dvou, příp. třech kolech. V 1. kole bude posuzováno, zda uchazeč splňuje formální podmínky stanovené pro danou pozici. Uchazeči, kteří je splňují, budou vyzváni k účasti ve 2. kole. 

Ve 2. kole proběhne osobní setkání s uchazeči. Termín druhého kola stanoven na 11. července 2014.

Následně může být vyhlášeno ještě třetí kolo, ve kterém se uchazeči vybraní v 2. kole zúčastní (na základě dobrovolnické smlouvy) činnosti ve službě, a to v době nejvýše 5 pracovních dní.  V tomto případě půjde o oboustranně bezplatnou formu spolupráce. 

Vyhrazujeme si právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Pro další informace volejte na tel. č. 499 828 144, 731 441 267, kontaktní osoba: Mgr. Ondřej Čalovka

Přihlášením se do výběrového řízení dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů v životopise pro účely výběrového řízení.

e-mail: ondrej.calovka@riaps.cz
web: http://riaps.cz/