Terénní sociální pracovník (Brno)

 
Příspěvková organizace DROM, romské středisko vypisuje výběrové řízení na pozici terénní sociál-ní pracovník/ce se zaměřením na komplexní práci s rodinou, sociální pracovník – klíčový pra-covník Programu pomoci a podpory pěstounským rodinám (sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách, sociální pracovník dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění). Úvazek: 1,0. Nástup: leden/únor 2018.
 
Náplň práce:
 • práce s rodinami v oblasti sociální, preventivní, vzdělávání (základní sociální poradenství, po-moc při sepsání úředních listin, doprovod a asistence na jednáních s úřady, pomoc při řešení problémových rodinných situací, výchovných problémů nezl. dětí, asistence při výběru školy na všech úrovních vzdělávacího systému, asistence při průchodu vzdělávacím systémem, komuni-kace s úřady / ÚP, OSPOD a vzdělávacími institucemi, zprostředkování kontaktu na další služby)
 • práce s rodinami jak v poradně, tak v terénu v lokalitách ohrožených sociálním vyloučením na území města Brna
 • doprovázení pěstounských rodin jako klíčový pracovník/pomoc, podpora a vzdělávání pěstou-nů/

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost sociální pracovník podle zákona č. 108/2006 o soc. službách (minimálně vyšší odborné vzdělání v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost nebo vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku/ a dále odbornou způsobilost dle zákona 359/1999 Sb. Zákona o sociálně-právní ochraně dětí v platném znění / § 49 a)
 • orientaci v problematice sociální práce, především terénní sociální práce s rodinou
 • rámcovou znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
 • rámcovou znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, oblast rodinného práva
 • časovou flexibilitu (pracovní doba je pohyblivá)
 • uživatelskou znalost práce na PC
 • samostatnost, spolehlivost
 • komunikační a organizační dovednosti
 • schopnost přímé práce s klientem
 • trestní bezúhonnost
 • zdravotní způsobilost
 • plná svéprávnost
 • schopnost zvládat náročné, stresové situace

Nabízíme:

 • práci na plný pracovní úvazek v zavedené a respektované organizaci
 • platové ohodnocení 25.000 Kč hrubého (po zkušební době)
 • zajímavou a rozmanitou práci
 • prostor pro seberealizaci v kreativním zaměstnání
 • možnost dalšího vzdělávání v oboru
 • pravidelné intervize a supervize

Strukturovaný životopis a motivační dopis dodejte nejpozději do 30.11.2017 včetně, v písemné formě na adresu organizace nebo elektronicky. Vybraní uchazeči a uchazečky budou kontaktováni telefonicky s pozvánkou k osobnímu pohovoru, kde bude třeba předložit doklad o nejvyšším ukon-čeném vzdělání. Žádosti, které nesplní výše uvedené podmínky, budou automaticky vyřazeny. Organizace si vyhrazuje právo místo neobsadit, pokud výběrová komise nevybere nikoho z uchazečů. Kontaktní osoba: Mgr. Marcela Klimparová, Bratislavská 41, 602 00 Brno, klimparova.drom@seznam.cz.

e-mail: klimparova.drom@seznam.cz
web: http://www.drom.cz