Terénny sociálny pracovník (Bratislava)

 
Projekt Streetwork odborne pracuje s ľuďmi bez domova v teréne na celom území mesta Bratislavy. V rámci projektu kontaktujeme ľudí priamo v prostredí, v ktorom žijú a poskytujeme odborné sociálne služby. Mnohí naši klienti a klientky nemajú možnosť využiť “kamenné sociálne služby“, či už z dôvodu nedostatku informácií, nedôvery k inštitúciám alebo iných bariér. Ako terénni sociálni pracovníci a pracovníčky OZ VAGUS sme často prví, ktorí človeka bez domova vyhľadajú, oslovia a prejavia reálny záujem o jeho život a potreby. Nezostávame len pri prvom kontakte, s klientmi a klientkami systematicky a odborne pracujeme. Ich jednotlivé potreby riešime aj v rámci individuálnych sociálnych asistencií.
 
Našim cieľom je mapovať mesto Bratislava, pravidelne navštevovať obývané lokality ľuďmi bez domova, spoznať špecifické potreby našich klientov a klientiek, znižovať riziká, ktoré život na ulici prináša a poskytovať odbornú pomoc s cieľom zlepšenia sociálnej situácie prostredníctvom sociálneho poradenstva.
 
Jedná sa o dynamickú, intenzívnu a kontaktnú sociálnu prácu v teréne. Terén navštevujeme 6x do týždňa v rámci večerného streetworku (17.00-22.00), kedy v Bratislave nefungujú takmer žiadne iné služby pre našich klientov a klientky a 3x do týždňa počas dňa (9.00-14.00). Na jedného zamestnanca to predstavuje 2 večerné a 1 dennú službu v teréne rámci týždňa. Zvyšok času venujeme vedeniu a stratégii riešenia konkrétnych sociálnych prípadov a potrebnej administratíve. Prácu v teréne vykonávame vždy vo dvojici. Poskytujeme služby ako sociálne poradenstvo, základné ošetrenie, v krízových prípadoch transport či ošatenie, sieťovanie na dostupné služby a sociálnym asistenciám. Ostatok času venujeme potrebnej administratíve, riešeniu individuálnych klientských prípadov a stratégií postupovania. Samozrejmosťou je tímová porada na týždennej báze a mesačná tímová supervízia.
 
Zamestnanecké výhody, benefity:
 
Ponúkaný plat (brutto): 850. Trvalý pracovný pomer v etablovanej a oceňovanej organizácii, ktorá dlhodobo a efektívne pomáha ľuďom bez domova. Spolupráca v otvorenom, príjemnom a priateľskom kolektíve a pod konštruktívnym vedením. Možnosť odborného a kariérneho rastu na základe proaktívneho a zodpovedného prístupu v kombinácii s možnosťou ovplyvňovať chod organizácie a byť súčasťou vedenia. Výhodou sú priebežné a certifikované vzdelávania v danom odbore a v špecifických zručnostiach. Individuálny mentor/ka pre “zabehnutie sa v práci“ aj priamo v teréne, ako aj mesačná skupinová supervízia, možnosť individuálnej supervízie a pravidelný lektorovaný teambuilding.
 
Požiadavky na zamestnanca:
  • Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním vysokoškolské I. stupňa vysokoškolské II. stupňa vysokoškolské III. stupňa.
  • Vzdelanie v odbore: sociálna práca; psychológia; právo; štúdijné odbory pedagogického zamerania; iné vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa ak k 1. januáru 2015 záujemca vykonával pracovné činnosti zodpovedajúce sociálnej práci podľa zákona č. 219/2014 Z.z.
  • Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Mierne pokročilý (B1)
  • Ostatné znalosti: Microsoft Excel – základy Microsoft Word – pokročilý Vodičský preukaz: B
  • Počet rokov praxe: 1
  • Osobnostné predpoklady a zručnosti: Predpokladom terénneho sociálneho pracovníka/čky je dosiahnuté potrebné vzdelanie v rámci odboru a 1 rok praxe alebo splnená požiadavka práce v odbore od roku 2015 napriek odlišnému zameraniu študijného odboru; porozumenie cieľovej skupine, sociálnej situácii, psychologickým procesom v človeku; znalosť odborných postupov v procese sociálnej zmeny; komunikačné zručnosti, aktívne ovládanie komunikačného prístupu motivačných rozhovorov. Potrebnou výbavou terénneho sociálneho pracovníka/čky je schopnosť pracovať v tíme, kooperácia v rámci dvojice a tímu; zodpovedný prístup k zvereným úlohám. Ochota na sebe pracovať je pre nás samozrejmosťou, rovnako otvorenosť a kreativita pre hľadanie inovatívnych postupov a nových možností v rámci práce s daným klientom alebo klientkou.
Informácie o výberovom konaní:
 
V prípade záujmu o pracovnú pozíciu zašlite svoj životopis spolu s motivačným listom v rozsahu A4 na adresu: katarina.rosova@vagus.sk. Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 30.3.2018. Počet zamestnancov: 20-24. Adresa spoločnosti OZ VAGUS, Račianska 78, 831 02, Bratislava. Více informací na webu http://www.vagus.sk. Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Rosová

e-mail: katarina.rosova@vagus.sk
web: https://www.profesia.sk/praca/oz-vagus/O3334001