Psychológ/sociální pracovník/sociální pedagóg (Bratislava)

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Ba II, Drieňová 36, Bratislava vypisuje výberové konanie na obsadenie dvoch pracovných pozícií psychológa / sociálneho pracovníka/ liečebného / špeciálneho / sociálneho pedagóga na oddelenie prevencie.
 
Pracovná náplň:
Je najmä skupinová práca so školskými triedami ZŠ a SŠ, v popoludňajších hodinách klubová činnosť a vedenie tematicky zameraných skupín. Individuálna práca s klientom je zastúpená v menšej miere.
 
Podmienky:
– ukončené VŠ štúdium (potrebný je magisterský titul) v niektorom z odborov (psychológia, sociálna práca, liečebná, špeciálna, sociálna pedagogika)
-prax v odbore výhodou
– znalosť jazyka výhodou /anglický, nemecký/
– skúsenosť s podávaním a realizáciou malých grantových projektov výhodou
 
Druhy pracovného pomeru a termín nástupu:
 
1. pracovné miesto – zastupovanie počas materskej dovolenky, plný pracovný úväzok, termín nástupu 1.1.2014
2. pracovné miesto – na dobu určitú, s možnosťou predĺženia na dobu neurčitú, plný pracovný úväzok, termín nástupu 1.12.2013
 
Profesný životopis zasielajte do 18.10.2013 emailom na adresu cvappba2@svsba.sk Základné informácie o našej organizácii a činnosti oddelenia prevencie nájdete na www.internet.sk/cpppapba2.

e-mail: cvappba2@svsba.sk
web: www.internet.sk/cpppapba2