Vedoucí Domova Betlém a Chráněného bydlení Mirandie (Klobouky u Brna, Brumovice)

Správní rada Diakonie ČCE – střediska BETLÉM  vyhlašuje výběrové řízení na místa:
 
1) Vedoucí-ho Domova Betlém v Kloboukách u Brna (na dobu zástupu za mateřskou, resp. rodičovskou dovolenou -předpokládané datum nástupu do funkce: od 1. září 2014)
2) Vedoucí-ho Chráněného bydlení Mirandie v Brumovicích (zahájení provozu 1.1.2015) – předpokládané datum nástupu do funkce: od 1. října 2014.
 
Zřizovatelem střediska BETLÉM je Diakonie Českobratrské církve evangelické. Středisko provozuje několik zařízení sociálních služeb v regionu Hustopečska na Jižní Moravě. Podrobné informace o středisku BETLÉM a o obou výše uvedených zařízeních viz. http://www.betlem.org
 
Náplň práce:
a) Komplexní vedení sociální služby a přímé práce s jejími uživateli
b) Odpovědnost za plnění standardů kvality a vytváření metodiky (ve spolupráci se sociální pracovnicí)
c) Vedení týmu pracovníků, plánování směn, zajišťování dalšího vzdělávání
d) Organizování běžného provozu zařízení sociálních služeb
e) Odpovědnost za svěřený majetek a plnění rozpočtu
f) Kontakt s externími odborníky a konzultanty
 
Požadavky na uchazeče:
a) Vzdělání a praxe:  min. SŠ s maturitou + min. 1 rok praxe v sociálních službách
b) Manažerské dovednosti, zkušenost s vedením lidí (pracovního kolektivu)
c) Zkušenost s lidmi se zdravotním postižením (tělesným, mentálním nebo kombinovaným)
d) Znalost problematiky sociálních služeb (nejen podle zákona č. 108/2006 Sb.)
e) Dobrá uživatelská znalost práce na PC
f) Aktivní řidič-řidička (ŘP skupiny  “B“)
 
Další předpoklady uchazečů:
a) Osobnostní zralost, psychická stabilita
b) Organizační a praktické schopnosti,
c) Komunikativnost a flexibilita, schopnost týmové spolupráce
d) Vysoká pracovní výkonnost a ochota učit se novým věcem
e) Ochota akceptovat obecné křesťanské hodnoty a specifika střediska BETLÉM
 
Úspěšným uchazečům nabízíme:
a) Práci v příjemném prostředí a dobrém kolektivu
b) Velkou míru samostatného rozhodování
c) Mzdu odpovídající vykonávané funkci
d) Týden dovolené navíc (tj. 5 týdnů dovolené celkem)
e) Zvýhodněné mobilní služby v síti T-Mobile
f) Podporu celoživotního vzdělávání
 
Uchazečům velmi doporučujeme možnost návštěvy střediska BETLÉM a seznámení se s jeho činností ještě před konáním výběrového řízení, a to po domluvě s  ředitelem Petrem Hejlem – tel. 777 936 580, e-mail: reditel@betlem.org.
 
Přihláška do výběrového řízení musí minimálně obsahovat:
• Strukturovaný životopis
• Motivační dopis  s určením pozice, o kterou se ucházím (proč se ucházím právě o toto místo).
• Úředně ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Kopie dokladů o dalším vzdělání a absolvovaných kurzech, pokud jsou uvedeny v zaslaném životopisu.
• Potvrzení o předchozí praxi
• Uvedení kontaktů, na kterých je možné vyžádat si reference o předchozí praxi
• Úředně ověřený výpis z trestního rejstříku ne starší než 3 měsíce.
 
Přihlášku do výběrového řízení je třeba odeslat nejpozději do 31.5.2014 na adresu:
Diakonie ČCE – středisko BETLÉM
k rukám ředitele Petra Hejla
Císařova 27
691 72   Klobouky u Brna

e-mail: reditel@betlem.org
web: http://www.betlem.org