Vedoucí domu pro OZP (Cvikov/Nový Bor)

OSTARA, p. o., je celoroční pobytová sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postižením – s 24 hodinovou podporou. Sociální služba je zaměřena na zmocňování uživatelů pro samostatnější způsob běžného života dle individuálních potřeb, podporu kontaktů s rodinami a přáteli a podporu využívání veřejných zdrojů v běžné komunitě.

Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou:

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora při nakupování a hospodaření s penězi, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při orientaci ve svém bydlišti, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času.

Profil pracovního místa:

 1. Vnímá a přenáší společnou vizi a postupy organizace
 2. Přenáší informace od shora dolů a naopak (MNG/asistenti)
 3. Sdílí svoji zkušenost s vedoucími ostatních domů
 4. Řídí a vede tým asistentů
 5. Reflektuje spolupráci mezi asistentem a uživatelem
 6. Zajišťuje provoz domu včetně administrativy

Platové zařazení:

 • 8. platová třída
 • Příplatek za vedení
 • Osobní příplatek

Požadované vzdělání:

 • Minimální vzdělání střední odborné s maturitou a vyšší
 • Vzdělání v sociálním oboru, nebo akreditovaný kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb.

Praxe v oboru výhodou je:

 • alespoň 1 rok práce v sociálních službách
 • zkušenost s vedením týmu
 • zkušenost práce s naší cílovou skupinou – lidé se zdravotním postižením

Odborné znalosti:

 • Manažerské schopnosti a dovednosti
 • Znalost práce s výpočetní technikou

Osobnostní předpoklady:

 • Zodpovědnost a spolehlivost
 • Schopnost samostatného rozhodování
 • Schopnost týmové spolupráce
 • Komunikační dovednosti
 • Tvořivé a kreativní myšlení
 • Otevřenost a schopnost sebereflexe
 • Ochota dalšího vzdělávání se
 • Partnerský přístup k lidem s postižením

Další požadavky:

 • Trestní bezúhonnost
 • Řidičské oprávnění skupiny B (výhodou je řízení minibusu)

Předpokládaný termín nástupu:

 • Dle domluvy (duben/květen 2019)

Uchazeči v rámci přihlášky do výběrového řízení předloží tyto doklady:

 • Vyplněný tiskopis Přihláška do výběrového řízení – vzor naleznete na stránkách www.ostara.cz – sekce Dokumenty/pro zájemce o zaměstnání
 • Strukturovaný (profesní) životopis
 • Motivační dopis (proč chcete u nás pracovat)
 • Osobní dotazník – vzor naleznete na stránkách www.ostara.cz – sekce Dokumenty – pro zájemce o zaměstnání
 • Prostou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • Případně prostou kopii dokladu o absolvování Kurzu pro pracovníky v sociálních službách 

Přihlášky posílejte neprodleně. Svou přihlášku zašlete písemně na adresu: OSTARA, p. o., Pivovarská 693, 471 54 Cvikov, nebo ji odešlete elektronicky na adresu: jinochova@ostara.cz. Obálku zaslanou poštou nebo předmět e-mailové zprávy, prosím, označte nápisem „Výběrové řízení – Vedoucí domu“.

Termín výběrového řízení:

 • Na základě došlých přihlášek uchazeči, kteří uspějí v 1. kole výběrového řízení (vyhoví formálním požadavkům a kritériím), budou písemně vyrozuměni o termínu ústního pohovoru, tj. budou pozváni k účasti v 2. kole VŘ
 • Předložené dokumenty se vracejí pouze na vyžádání.

 

e-mail: jinochova@ostara.cz
web: http://ostara.cz/volna-pracovni-mista