Asistent centra denních programů (Cvikov)

OSTARA, p. o., je celoroční pobytová sociální služba – domov pro osoby se zdravotním postižením – s 24 hodinovou podporou. Sociální služba je zaměřena na zmocňování uživatelů pro samostatnější způsob běžného života dle individuálních potřeb, podporu kontaktů s rodinami a přáteli a podporu využívání veřejných zdrojů v běžné komunitě.

Činnosti, které sociální služba poskytuje, jsou: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, péče o sebe, péče o zdraví, podpora při naplňování a udržování rodinných vztahů, péče o domácnost a vaření, podpora při nakupování a hospodaření s penězi, podpora v krizových situacích a při práci s riziky, podpora při orientaci ve svém bydlišti, podpora v každodenním rozhodování, podpora v trávení volného času.

Podmínky pro přijetí:

  • minimální vzdělání střední odborné s maturitou a vyšší.
  • vzdělání v oboru sociálním nebo pedagogickém – případně jiné střední vzdělání, které je možné doplnit kvalifikačním kurzem pro pracovníky v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb.

Nabízíme:

  • 7. platovou třídu – osobní a zvláštní příplatek.

V případě zájmu prosím zašlete následující tiskopisy:

  • přihláška do výběrového řízení – vzor naleznete na stránkách www.ostara.cz – sekce Volná pracovní místa.
  • strukturovaný (profesní) životopis – motivační dopis (proč chcete u nás pracovat).
  • osobní dotazník – vzor naleznete na stránkách www.ostara.cz – sekce Volná pracovní místa – prostá kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání nebo prostá kopie dokladu o absolvování Kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

e-mail: jinochova@ostara.cz
web: http://ostara.cz/volna-pracovni-mista