Vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend v odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend v odboru sociálních věcí (kód 3390).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce

 • stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
 • zajišťování ekonomického řízení, kontrolní činnosti, veřejných zakázek a projektové administrace projektů realizovaných odborem
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti čerpání fondů EU a jiných mezinárodních programů
 • spolupráce při zajišťování finančních zdrojů k rozvoji sociálních služeb hl. města Prahy
 • formulování, zpracování projektových záměrů a realizace souvisejících projektů v sociální oblasti
 • komunikace s řídícími orgány a poskytovateli jednotlivých operačních programů
 • zajištění komunikace s kontrolními a auditními orgány v rámci realizovaných projektů
 • dohled nad veřejnými zakázkami v rámci projektů

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona o sociálních službách, o zadávání veřejných zakázek a o finanční kontrole ve veřejné správě
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, včetně dobrých vyjadřovacích schopností v písemném projevu
 • manažerské schopnosti a dovednosti
 • schopnost metodické práce
 • přesnost, pečlivost

Výhodou

 • praxe ve veřejné správě
 • znalost zákona o hlavním městě Praze

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozmezí od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, příplatek za vedení (1.690 Kč až 6.750 Kč) možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době (do 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • příspěvek na bydlení i možnost služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 2. května 2022 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.