vedoucí Odboru sociálních věcí (Praha)

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Československé armády 23, 160 52 Praha 6 zastoupená tajemníkem Úřadu městské části v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/vedoucí úřednice Odboru sociálních věcí.

Úplné znění je zveřejněno na: https://www.praha6.cz/kariera/kariera-rozcestnik.html

Platové zařazení: platový tarif v 11. platové třídě je stanoven ve výši od 25 280 do 37 170 Kč a bude určen podle délky praxe, doby péče o dítě a doby vojenské základní (náhradní) služby, výše příplatku za vedení činí 5 580 až 14 860 Kč, osobní příplatek může být poskytnut až do výše 37 170 Kč.

Co Vám nabídneme ještě:

 • pružnou pracovní dobu
 • 5 týdnů dovolené
 • 3 „sick days“
 • Další dny volna Vám dáme například na zařízení osobních záležitostí, doprovod Vašeho prvňáčka v jeho první školní den aj.
 • benefity v hodnotě minimálně 30 tisíc Kč ročně (plně hrazené e-stravenky 100 Kč, roční kupón MHD na území hl. m. Prahy, příspěvek na penzijní připojištění aj.)

Budete v opravdu příjemném pracovním prostředí kousek od zastávek Dejvická a Hradčanská, načerpáte zkušeností ve veřejné správě, postaráme se o Vás při adaptaci a po zkušební době se můžeme domluvit na práci z domova, případně dalších možnostech sladění práce s Vaším osobním a rodinným životem.

 • Nabídneme Vám také zajímavé možnosti vzdělávání.
 • Děti Vám pomůžeme umístit do naší dětské skupiny, která je opravdu v krásném a klidném prostředí, navíc je certifikovanou „Školkou v pohybu“.
 • Pro dny volna pro Vás máme možnost rekreace v jedné z nejkrásnějších lokalit u Slapské přehrady.

Jak si představujeme Vás:

náplň Vaší práce (příklady požadovaných prací):

 • řídíte činnost odboru, odpovídáte za ni tajemníkovi ÚMČ a Radě městské části
 • zajišťujete koncepční a koordinační činnosti na úseku samosprávy při péči o seniory
 • zajišťujete vyhlášení dotačních řízení v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
 • plníte úlohu odvětvového odboru vůči organizaci Pečovatelská služba Praha 6, LDN a organizační složce MČ Praha 6 „PRO 6“
 • zabezpečujete plnění úkolů v oblasti zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotní péče občanům Prahy 6
 • odpovídáte za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, místostarostům, radním a uvolněným členům Zastupitelstva městské části a tajemníkovi.

Bližší informace: Ing. Jan Holický, MBA, tajemník

Telefon: 220 189 120

Požadované vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu.

Požadované znalosti a dovednosti:

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, a souvisejících předpisů
 • velmi dobré komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce
 • manažerské schopnosti a dovednosti; řízení činností na obdobné pozici ve veřejné správě vítána
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office); schopnost vyhledávat ve veřejně dostupných rejstřících a aplikovat zákony a legislativu v praxi
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti: – pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu – pro výkon správních činností v sociálních službách – pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí – při výkonu veřejného opatrovnictví

(povinnost složit alespoň jednu zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na: https://www.praha6.cz/kariera/kariera-rozcestnik.html

Přihlášku s přílohami je třeba doručit v uzavřené obálce nejpozději dne 25. března 2024 do podatelny Úřadu městské části Praha 6, Československé armády 601/23, Praha 6, nebo prostřednictvím datové schránky

Na obálku prosím uveďte:

NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – vedoucí OSV

Úřad městské části Praha 6
personální oddělení
Československé armády 601/23
160 52 Praha 6

Přihlášku do výběrového řízení lze podat rovněž elektronicky prostřednictvím datové schránky. U požadovaných příloh k přihlášce musí být provedena autorizovaná konverze do elektronické podoby, pokud nejsou doloženy v listinné podobě. Přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel ve výše uvedeném termínu do datové schránky městské části: bmzbv7c

Do předmětu prosím uveďte: „NEOTEVÍRAT – výběrové řízení – vedoucí OSV.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez uvedení důvodu kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.