Ředitel / ředitelka odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy obsazuje ve výběrovém řízení pozici ředitel / ředitelka odboru sociálních věcí.

Úředníkem podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá český jazyk. Na funkci vedoucí úřednice / vedoucího úředníka dále splnění dalších předpokladů podle § 2, 4 a 20 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České a Slovenské Republiky, ve znění pozdějších předpisů, tj. lustrační osvědčení a čestné prohlášení; předpoklady podle tohoto ustanovení neprokazují osoby narozené po 1. prosinci 1971.

Stručná charakteristika práce

 • komplexní zpracovávání návrhů dlouhodobého rozvoje hlavního města Prahy v oblasti sociálních věcí a prevence
 • koordinace činností při naplňování cílů a obsahů projektů realizovaných odborem
 • řízení
 • kontrola a odpovědnost za výkon svěřených činností v přenesené a samostatné působnosti

 Požadavky

 • VŠ vzdělání v magisterském studijním programu
 • praxe v oboru min. 3 roky
 • znalost problematiky sociálních věcí a sociální prevence
 • znalost související legislativy, zejména znalost zákona o sociálních službách, zákona o sociálně-právní ochraně dětí
 • znalost zákona o hl. městě Praze, znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost principů a fungování veřejné správy
 • zkušenosti s přípravou strategických dokumentů
 • zkušenosti s přípravou a realizací projektů
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet)
 • aktivní znalost anglického jazyka
 • zkušenosti s vedením týmu v délce min. 3 roky
 • schopnost koncepčního myšlení
 • komunikační a prezentační dovednosti, manažerské schopnosti a dovednosti
 • vítána odborná způsobilost pro výkon správní činnosti při výkonu veřejného opatrovnictví nebo na úseku sociálních služeb nebo na úseku sociálně-právní ochrany dětí

Úplné podmínky výběrového řízení, formulář přihlášky a seznam požadovaných dokumentů naleznete v úplném oznámení o výběrovém řízení uveřejněném na úřední desce hlavního města Prahy na www.praha.eu. Více o podmínkách zaměstnání na našem úřadu zjistíte na kariera.praha.eu.

Nabízíme

 • pracovní poměr na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek, pružnou pracovní dobu
 • zařazení do 13. platové třídy podle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. (příloha 1), příplatek za vedení, osobní ohodnocení
 • pracoviště v centru Prahy
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • další vzdělávání včetně jazykových kurzů, benefitový systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka), příspěvek na stravování a penzijní připojištění, dětské skupiny pro děti zaměstnanců a řadu dalších zajímavých benefitů

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Přihlášku s požadovanými přílohami je třeba podat osobně nebo poštou nejpozději dne 22. února 2021 do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.