Vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend v odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem územní samosprávy, který nabízí profesní uplatnění v celé řadě oborů. Aktuálně hledáme nového kolegu či kolegyni na pozici vedoucí oddělení ekonomických a kontrolních agend (kód 3390).

Úplné oznámení o výběrovém řízení naleznete na úřední desce MHMP https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/deska/index.html?typ=19&odbor=0&strana=1&stranavel=20

Jaká bude Vaše náplň práce

 • stanovování postupů, zásad a metodik pro poskytování finančních podpor pro výběr žadatelů o podpory včetně vyhodnocování projektů
 • zajišťování ekonomického řízení, kontrolní činnosti, veřejných zakázek a projektové administrace projektů realizovaných odborem
 • poradenská a konzultační činnost v oblasti čerpání fondů EU a jiných mezinárodních programů
 • spolupráce při zajišťování finančních zdrojů k rozvoji sociálních služeb hl. města Prahy
 • formulování, zpracování projektových záměrů a realizace souvisejících projektů v sociální oblasti
 • komunikace s řídícími orgány a poskytovateli jednotlivých operačních programů
 • zajištění komunikace s kontrolními a auditními orgány v rámci realizovaných projektů
 • dohled nad veřejnými zakázkami v rámci projektů

Jaké požadavky byste měl/a splňovat

 • VŠ vzdělání magisterské nebo bakalářské
 • znalost souvisejících právních předpisů, zejména zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, vše v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Word, MS Excel, internet)
 • komunikační schopnosti a dovednosti, včetně dobrých vyjadřovacích schopností v písemném projevu
 • manažerské schopnosti a dovednosti
 • schopnost metodické práce
 • přesnost, pečlivost

Výhodou

 • praxe ve veřejné správě
 • znalost zákona č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění

Zákonné předpoklady: Úředníkem podle § 4 zákona č.  312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR nebo cizím státním občanem s trvalým pobytem v ČR, dosáhla věku 18 let, je plně svéprávná, bezúhonná a ovládá český jazyk.

Co Vám můžeme nabídnout 

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě 11, základní plat v rozmezí od 22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelné praxe, možnost přiznání osobního příplatku po zkušební době (až 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků (více se dozvíte z úplného oznámení o výběrovém řízení)
 • pružnou pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, 5 dní indispozičního volna
 • pracoviště v centru Prahy
 • podporu profesního i osobního rozvoje, další vzdělávání, mentoring a koučink
 • benefitní systém Cafeteria, příspěvek na roční jízdné MHD (Lítačka), příspěvek na stravování (elektronická stravenková karta), příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • možnost získání služebního bytu
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, 2 dětské skupiny a řadu dalších zajímavých zaměstnaneckých výhod

Pokud Vás nabídka zaujala, budeme se těšit na Vaši přihlášku, která je podmínkou pro zařazení a účast ve výběrovém řízení. Výčet náležitostí přihlášky a k ní požadovaných ověřených dokladů, včetně způsobu jejího podání, naleznete v úplném znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení uveřejněném na úřední desce na www.praha.eu a kariérních stránkách Magistrátu hl. města Prahy kariera.praha.eu.

Přihlášku s přílohami je třeba doručit nejpozději dne 1. dubna 2022 do 11:00 hod. do podatelny Magistrátu hl. města Prahy, Jungmannova č. 35/29, 111 21 Praha 1, nebo prostřednictvím datové schránky.