Sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka v odboru sociálních věcí (Praha)

Magistrát hlavního města Prahy hledá nové kolegyně a kolegy na volné pozice sociální pracovník / pracovnice – case manažer / manažerka v odboru sociálních věcí. Pracovní poměr bude uzavřen na dobu určitou po dobu realizace projektu.

Co Vás na této pozici čeká

 • sociální práce zaměřená na jednotlivce, rodiny a skupiny se zvýšeným rizikem sociálního vyloučení nebo výskytem problémů v osobním nebo sociálním vývoji (v rámci projektu „Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací“)
 • vyhledávání jedinců či skupin osob ohrožených nepříznivou sociální situací v jejich přirozeném prostředí
 • mapování potřeb, cílů a přání osob a sestavení individuálního plánu podpory/péče pomocí přístupu zaměřeného na člověka
 • případová koordinace podpory/péče pomocí zprostředkování adekvátních služeb a pomoci (dávky, pomůcky, služby aj.) a podpora jednotlivce při jednání se zainteresovanými subjekty v podpoře klienta
 • vedení dokumentace v souladu s organizačními a profesními nároky
 • aktivní sledování situace klienta a pravidelné návštěvy potenciálních i stávajících klientů v přirozeném prostředí
 • monitorování, pravidelné vyhodnocování a úprava individuálního plánu podpory
 • vytváří strategické rozvojové dokumenty projektu
 • nabídka základního i odborného sociální poradenství a edukace cílové skupině, pečujícím rodinám, a dalším relevantním subjektům
 • přijímání podnětů a upozornění od občanů, zástupců obcí a spolupracujících organizací
 • komunikace s poskytovateli sociálních a zdravotních služeb, praktickým lékařem a dalšími odborníky v obci (například v oblasti specializovaného poradenství, nebo bydlení) a jejich propojování
 • mapování dostupných služeb, vč. jejich aktuální kapacity s ohledem na budoucnost, mapování poptávky po podpůrných službách
 • poskytování případné vyžádané součinnosti příslušnému orgánu
 • propagace projektu
 • poradenská pomoc občanům hl. m. Prahy o možnostech využívání sociálních služeb
 • poradenská pomoc ve vztahu k poskytovatelům sociálních služeb

Předpoklady pro vznik pracovního poměru

 • fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
 • občan České republiky nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v České republice, který ovládá český jazyk
 • plná svéprávnost
 • bezúhonnost

Požadujeme

 • VŠ vzdělání Mgr. / Bc. nebo VOŠ při současném splnění podmínek pro odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka (§ 110  odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění)3
 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office, zejm. Word, Excel, PowerPoint; Internet)
 • výborné komunikační schopnosti a dovednosti, včetně vyjadřovacích schopností v písemném projevu
 • samostatné rozhodování a řešení problémů, analytické schopnosti

 Výhodou

 • praktická zkušenost s podporou rodin a dětí ohrožených sociálním vyloučením
 • odborná způsobilost pro výkon správní činnosti na úseku sociálních služeb

Nabízíme

 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. v platové třídě1) 11, struktura platu: základní plat (22.980 Kč až 33.790 Kč podle započitatelé praxe), osobní příplatek po zkušební době (do výše 16.890 Kč), mimořádné odměny podle dosažených pracovních výsledků
 • pružnou pracovní dobu, možnost občasné práce z domova
 • 5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna
 • podporu profesního i osobního rozvoje, systém dalšího vzdělávání, možnost využití programu mentoringu a koučinku
 • podporu slaďování pracovního a rodinného života, možnost využití dvou dětských skupin pro děti zaměstnanců
 • systém Cafeteria
 • příspěvek na roční jízdné městskou hromadnou dopravou (Lítačka)
 • příspěvek na stravování formou elektronické stravenkové karty
 • příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na rehabilitaci pro osoby se zdravotním postižením
 • pracoviště v centru Prahy

Více o pracovních podmínkách na kariera.praha.eu.

Písemné nabídky se strukturovaným profesním životopisem v českém jazyce5) prosím zasílejte na adresu kariera.magistrat@praha.eu. Do předmětu zprávy uveďte: „Volné místo na dobu určitou- sociální pracovník/pracovnice – case manažer/manažerka/SOV/VM45/21/Se“

Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Kodiš, tel.: +420 236 004 190

Pracovní nabídka je platná po dobu vyvěšení oznámení na úřední desce hl. m. Prahy.