Vedoucí Odboru sociálních věcí (Praha)

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Městská část Praha 6 – Úřad městské části, Československé armády 23, 160 52 Praha 6

zastoupená tajemníkem Úřadu městské části

v souladu s ust. § 7 zákona č. 312/2002 Sb. Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa vedoucího úředníka/vedoucí úřednice

vedoucí Odboru sociálních věcí

Jak si představujeme Vás:

náplň Vaší práce (příklady požadovaných prací):

 • řídíte činnost odboru, odpovídáte za ni tajemníkovi ÚMČ a Radě městské části
 • zajišťujete koncepční a koordinační činnosti na úseku samosprávy při péči o seniory
 • zajišťujete vyhlášení dotačních řízení v oblasti sociálních služeb a zdravotnictví
 • plníte úlohu odvětvového odboru vůči organizaci Pečovatelská služba Praha 6, LDN a organizační složce MČ Praha 6 „PRO 6“
 • zabezpečujete plnění úkolů v oblasti zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotní péče občanům Prahy 6
 • odpovídáte za formální i obsahovou správnost materiálů předkládaných k podpisu starostovi, místostarostům, radním a uvolněným členům Zastupitelstva městské části a tajemníkovi.

 Požadované vzdělání:

 • vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo bakalářském studijním programu.

 Požadované znalosti a dovednosti:

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb., zákon o sociálních službách, a souvisejících předpisů
 • velmi dobré komunikační schopnosti, včetně dobré vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu v českém jazyce
 • manažerské schopnosti a dovednosti; řízení činností na obdobné pozici ve veřejné správě vítána
 • pokročilá znalost práce na PC (MS Office); schopnost vyhledávat ve veřejně dostupných rejstřících a aplikovat zákony a legislativu v praxi
 • vítána úspěšně složená zkouška podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti:
  • pro výkon správních činností při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu
  • pro výkon správních činností v sociálních službách
  • pro výkon správních činností při sociálně-právní ochraně dětí
  • při výkonu veřejného opatrovnictví

(povinnost složit alespoň jednu zkoušku do 18 měsíců od uzavření pracovního poměru, případně předložit doklad o uznání rovnocennosti vzdělání).

Úplné znění oznámení o vyhlášení výběrového řízení je zveřejněno na:

https://www.praha6.cz/kariera/kariera-rozcestnik.html