Vedoucí služby-sociální pracovník (Karviná)

 
Nový Domov Karviná, hledá vhodné kandidáty na pozici vedoucí služby – sociální pracovník/pracovnice
 
Pracovní doba: pružná
Minimální stupeň vzdělání: Vyšší odborné
Počet pracovních míst: 1
Pracovní poměr od: 1.4.2016 do 30.3.2017 (s vizí prodloužení)
 
Mzdové rozpětí:
9 platová třída – platový stupeň a platový tarif podle délky uznané praxe (13920 – 20970 Kč) + příplatek za vedení ve výši 3146 Kč + možnost přiznání osobního příplatku po 3 měsících.
 
Charakteristika vykonávané práce:
 • Vedení pracovníků v sociálních službách, které obnáší organizování poskytované sociální služby, metodické vedení pracovníků v sociálních službách
 • Zajišťování patřičné úrovně a kvality poskytované služby
 • Sociálněprávní poradenství, analytická a metodická činnost v sociální péči v zařízeních sociální péče
 • Vytváření podmínek pro zapojení uživatelů do společenského procesu i mimo rámec zařízení sociální péče
 • Řešení sociálněprávních a sociálně zdravotních problémů uživatelů aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství; účast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu uživatelů

Požadujeme:

 • Min. vyšší odborné vzdělání v sociální práci (splnění kvalifikačních požadavků dle §110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
 • čistý trestní rejstřík
 • komunikační dovednosti
 • schopnost implementovat standardy kvality do praxe v zařízení a orientace v zákonu 108/2006, v základech pečovatelství, psychologie a základů poskytování péče
 • znalost sociální práce
 • znalost práce v programech MS Office
 • Praxe v sociálních službách nebo v sociální práci min. 3 roky
 • osobnostní vlastnosti
 • samostatnost, pracovitost, flexibilita, kreativita

Výhodou:

 • Zkušenosti s vedením lidí a organizováním práce
 • potvrzené reference (včetně kontaktů)

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu sekretariat@ndkarvina.cz do 29.2.2016 (rozhodující je datum doručení!). Přihláška bude obsahovat strukturovaný životopis a motivační dopis. Zasláním přihlášky s profesním životopisem dáváte svůj souhlas s použitím osobních údajů – v rozsahu jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, nejvyšší dosažené vzdělání, průběh dosavadního zaměstnání, jazykové znalosti, odborné znalosti a dovednosti, e-mail, telefonní kontakt. Osobní údaje budou výhradně použity pouze k evidenci uchazečů o dané pracovní místo a k účelům výběrového řízení. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

e-mail: r.mrlina@ndkarvina.cz
web: www.ndkarvina.cz