Vedoucí služby, sociální pracovník, terénní pracovník SAS a vedoucí služby, sociální pracovník, terénní pracovník NZDM (Chomutov)

Občanské sdružení Světlo Kadaň vyhlašuje výběrové řízení na obsazení volných pracovních míst v nově otevíraném Sociálním centru Kamínek v Chomutově. Kandidáti musejí splňovat vzdělání sociálního pracovníka dle zákona 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předpokládané datum nástupu je září 2013.
 
Přihláška do výběrového řízení:
• O volné pracovní místo je možné se ucházet prostřednictvím e-mailu, kdy požadujeme zaslání: strukturovaného životopisu a motivačního dopisu s uvedením preferované pracovní pozice.
• Životopis a motivační dopis uchazeč zašle nejdéle do 24. 7. 2013 na e-mailovou adresu: kadarova@os-svetlo.net, do předmětu e-mailu uchazeč uvede své celé jméno a heslo „uchazeč – VŘ Kamínek“.
• Po zaslání uvedených materiálů budou uchazeči splňující kvalifikační předpoklady informováni o termínu a místu výběrového řízení.
• Uchazeči nesplňující kvalifikační předpoklady budou z výběrového řízení vyloučeni.
 
Pro službu sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (SAS) hledáme vhodné kandidáty na pozice:
 
Vedoucí SAS – Kvalifikační předpoklady:
– vzdělání sociálního pracovníka – vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku.
– min. 5 let praxe v psycho-sociální oblasti
– zkušenosti s vedením registrované sociální služby – min. 1 rok
– zdravotní způsobilost
– trestní bezúhonnost 
 
Sociální pracovník SAS – Kvalifikační předpoklady:
– vzdělání sociálního pracovníka
– vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku.
– min. 3 roky praxe v psycho-sociální oblasti
– zdravotní způsobilost
– trestní bezúhonnost
 
Terénní sociální pracovník SAS – Kvalifikační předpoklady:
– vzdělání sociálního pracovníka – vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
– min. 2 roky praxe v psycho-sociální oblasti
– zdravotní způsobilost
– trestní bezúhonnost
 
Pro službu nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) hledáme vhodné kandidáty na pozice:
 
Vedoucí NZDM – Kvalifikační předpoklady:
vzdělání sociálního pracovníka – vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku 
min. 5 let praxe v psycho-sociální oblasti
zkušenosti s vedením registrované sociální služby – min. 1 rok
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
 
Sociální pracovník NZDM – Kvalifikační předpoklady:
vzdělání sociálního pracovníka
– vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
min. 3 roky praxe v psycho-sociální oblasti
– zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
 
Terénní sociální pracovník NZDM – Kvalifikační předpoklady:
vzdělání sociálního pracovníka
– vysokoškolské případně vyšší odborné vzdělání dle § 110 zák. č. 108/2006 Sb., se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku
min. 2 roky praxe v psycho-sociální oblasti
zdravotní způsobilost
trestní bezúhonnost
 

e-mail: kadarova@os-svetlo.net
web: