Vedoucí sociální služby NZDM (Milovice)

Nízkoprahový klub Milovice vypisuje výběrové řízení na pracovní pozici Vedoucí sociální služby NZDM Milovice.

Popis pracovního místa:

Vedoucí sociální služby koordinuje a metodicky vede tým pracovníků a zodpovídá za sociální, výchovné a vzdělávací činnosti pro uživatele NZDM Milovice (děti a mládež ohrožené rizikovými projevy chování od 13 do 26 let, resp. od 6 – 12 let):

 • přímá a nepřímá sociální, výchovná a vzdělávací činnost s dětmi a mládeží NZDM Milovice 
 • výkon souvisejících činností v oblasti kvality sociální služby NZDM 
 • zodpovědnost za provoz zařízení 
 • spolupráce s vedením organizace na rozvoji sociální služby 
 • spolupráce s návaznými službami a institucemi v regionu · zodpovědnost za vedení příslušné dokumentace a další administrativní činnosti

Požadujeme: 

 • VŠ, VOŠ vzdělání v sociální, psychologické nebo pedagogické oblasti – splnění požadavků na sociálního pracovníka dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, v platném znění 
 • způsobilost k právním úkonům, trestní bezúhonnost prokázanou výpisem z Rejstříku trestů ne starším 3 měsíce 
 • znalost problematiky zájmového vzdělávání a volnočasových aktivit 
 • znalost metod sociální práce s dětmi a mládeží, pedagogických a psychologických zásad volnočasových aktivit a jejich použití v praxi 
 • praxe s tvorbou metodických materiálů v sociálních službách a koordinací (vedením) pracovního týmu pracovníků výhodou 
 • dobré organizační a komunikační schopnosti
 • kreativitu, komunikativnost 
 • časovou flexibilitu, samostatnost a spolehlivost 
 • dobrou znalost operačních systémů a práce na PC 
 • základní ekonomické znalosti (sestavení rozpočtu a vyúčtování akcí/programů) 
 • právní vědomí v oblasti vztahů k nezletilým osobám bez plné svéprávnosti · předpoklady k samostatné i týmové práci 
 • schopnost rozhodovat a přijmout odpovědnost 
 • zdravotní způsobilost potvrzený vstupní lékařskou prohlídkou praktického nebo smluvního lékaředalší vzdělávání výhodou

Výhodou: 

 • Zkušenosti či studium v oblasti zájmového vzdělávání a volného času 
 • zkušenosti s prací na projektech 
 • znalost cizího jazyka 
 • zájem o sebevzdělávání a osobní rozvoj 
 • řidičský průkaz

Nabízíme: 

 • zaměstnání na hlavní pracovní poměr (úvazek 1,0) – práce v dopoledních i odpoledních hodinách, na dobu určitou 
 • plat ve výši 30 000,-Kč (hrubá mzda při úvazku 1,0) podle vzdělání 
 • zajímavou a kreativní práci v organizaci s tradicí a dobrým jménem 
 • profesní podporu (supervize, metodická podpora) 
 • možnost uplatňovat a rozvíjet vlastní nápady (seberealizace) 
 • příležitost k dalšímu vzdělávání a profesnímu růstu

Váš strukturovaný profesní životopis a motivační dopis zasílejte na email: ozorovska@seznam.cz Do předmětu emailu uveďte: „Výběrové řízení – vedoucí sociální služby NZDM Milovice”

V motivačním dopise odpovězte na následující otázky:

 1. Proč chcete pracovat v Nízkoprahovém klubu Milovice?
 2. Jaké jsou Vaše dosavadní zkušenosti v sociální, výchovné a vzdělávací práci s dětmi a mládeží ve volném čase?
 3. Vypracujte stručný projektový záměr (plán činností), který budete při své práci s dětmi a mláděží realizovat během roku – plán volnočasových aktivit, plán prázdninové činnosti, atd.

Uzávěrka přihlášek: do 10. 7. 2020 včetně 

Předpokládaný termín výběrového řízení: červenec – srpen 2020 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty.

Dále si vyhrazujeme právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace. „Zasláním materiálů o své osobě zájemce o zaměstnání souhlasí s uchováním svých osobních údajů po dobu výběrového řízení na danou pracovní pozici. Poté budou všechny materiály skartovány.“

Více informací o sociální službě můžete nalézt na adrese www.nzdmmilovice.cz.

e-mail: ozorovska@seznam.cz
web: https://www.nzdmmilovice.cz/