Vedoucí sociální pracovník a pracovník v sociálních službách (Hradec Králové)

 
Oblastní charita Hradec Králové, Dům Matky Terezy, hledá vhodné kandidáty/kandidátky na dvě pozice: Vedoucí sociální pracovník služby Sociální rehabilitace a Pracovník v sociálních službách pro sociální službu Denní centrum a Noclehárna střediska sociálních služeb pro lidi bez domova. Konkrétní informace pro obě pozice naleznete v odkazech uvedených níže nebo na tel. č.: 495 218 934, 777 721 620, 774 516 098.
 
 

e-mail: prihlaska3@hk.caritas.cz
web: http://www.charitahk.cz