Vedoucí sociální služby (Praha)

Klub nemocných cystickou fibrózou hledá vhodného kandidáta/kandidátku na pozici vedoucí sociální služby.

Požadujeme:

 • Požadované vzdělání: VŠ/VOŠ podle zákona §110 zákona č. 108/2006 Sb • Dobrá orientace v zákoně č. 108/2006.
 • Znalost standardů kvality poskytovaných sociálních služeb a zavádění do praxe.
 • Praxe v sociálních službách min 3 roky ve vedoucí pozici.
 • Motivace k práci s cílovou skupinou.
 • Orientace v právních předpisech a schopnost jejich aplikace do praxe (správní řád, zákon o zdravotnických službách aj.)
 • Alespoň započatý výcvik v krizové intervenci, tel. krizové intervenci.
 • Uživatelská znalost práce s PC.
 • Schopnost týmové práce.
 • Emoční stabilitu, zralost, odolnost vůči stresu.
 • Smysl pro odpovědnost, samostatnost.
 • Výborné komunikační dovednosti.
 • Tvořivost, nápaditost.

Náplň práce:

 • základní a odborné sociální poradenství (speciální poradenství o CF, sociálně-právní, státní sociální podpora aj.)
 • krizová intervence – osobní i telefonické konzultace.
 • hájení oprávněných zájmů klientů.
 • odlehčovací víkendový pobyt pro rodiče nemocných.
 • zavádění SQSS do praxe.
 • tvorba metodik a manuálů.
 • tvorba edukačních materiálů.

Nabízíme:

 • Prostor pro seberealizaci.
 • Uplatnění myšlenkového potenciálu.
 • Tvůrčí práci, spolupodílení se na rozvoji služby.
 • Možnost osobního rozvoje.
 • Další vzdělávání, supervize – případová.
 • Příjemné pracovní prostředí.
 • Pět týdnů dovolené.

Nástup: ihned

Úvazek: 1, na dobu neurčitou

Organizace si vyhrazuje právo odpovědět pouze vybraným uchazečům.

e-mail: mockova@cfklub.cz
web: www.cfklub.cz