Vedoucí výzkumné pracovní skupiny (Praha)

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. je veřejnou výzkumnou institucí se 100letou tradicí. Hlavní činností je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni.

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice Vedoucí výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika.

VŘ č.j.: VÚPSV/292/2020

Hlavní náplní práce je: 

 • Řízení procesů a činností v agendě výzkumné pracovní skupiny (VPS) zaměřené na problematiku politik a praxe v oblasti rodiny a stárnutí populace, v požadované kvalitě a kvantitě. 
 • Personální práce komplexního řízení a vedení přímo podřízených zaměstnanců VPS (do 10 osob). 
 • Hospodaření se zdroji (lidskými, finančními, informačními, materiálně-technickými) svěřenými do působnosti VPS. 
 • Monitoring vývojových trendů, vyhledávání nových vědecko-výzkumných příležitostí, předkládání návrhů na inovace v oblasti vědecko-výzkumné činnosti v oblasti témat VPS. 
 • Příprava a realizace výzkumných záměrů a projeků včetně jejich vedení, komunikace se zadavateli aj. příslušnými aktéry. 
 • Vyhodnocování a zlepšování aktivit, činností ve všech oblastech působnosti VPS. 
 • Zpracování informací, zpráv, podkladů vyžadovaných ředitelem nebo zástupcem ředitele. 
 • Součinnost s ostatními vedoucími zaměstnanci a manažery jednotlivých projektů.

Požadujeme: 

 • Vysokoškolské vzdělání v doktorském studijním programu (Ph.D.) v oblasti společenských věd. 
 • Znalost anglického jazyka minimálně ve stupni 1 (doložená absolvováním některé ze zkoušek uvedených v Seznamu standardizovaných zkoušek MŠMT). 
 • Zkušenost s řízením činností a vedením zaměstnanců pracovních týmů v rámci vědecko-výzkumných aktivit, projektů. 
 • Koncepce rozvoje výzkumného týmu VPS včetně organizace práce a vedení zaměstnanců VPS (zpracování dokumentu v rozsahu 3-5 normostran v českém jazyce). 
 • Znalost českého jazyka na úrovni rodilého mluvčího. 
 • Znalost práce s PC, znalost programů Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook). 
 • Schopnost samostatné systematické práce, spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost. 
 • Organizační, komunikační a prezentační schopnosti. 
 • Trestní bezúhonnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Svéprávnost (dokládá se čestným prohlášením). 
 • Zdravotní způsobilost (dokládá se čestným prohlášením).

Výhodou uchazeče / uchazečky je: 

 • Znalost dalšího světového jazyka, zejména: francouzského, německého. 
 • Znalost programu SPSS, ATLAS.ti. 
 • Zkušenost s prací ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Zkušenost s prostředím veřejné správy.

Nabízíme: 

 • Práci na plný pracovní úvazek ve veřejné výzkumné instituci. 
 • Pracovní smlouvu na dobu určitou – 1 rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou. 
 • 5 týdnů dovolené. 
 • 5 dnů sick day. 
 • Pružnou pracovní dobu. 
 • Možnost částečného výkonu práce z jiného místa (home office). 
 • Poukázky na stravování. 
 • Vzdělávání v rámci systému rozvoje zaměstnanců organizace.

Předpokládané datum nástupu do pracovního poměru: 1. července 2020

Místo pracoviště: Dělnická 12, Praha 7 Holešovice

Požadavky na obsah přihlášky: 

 • Strukturovaný životopis s motivačním dopisem. 
 • Dokument – Koncepce rozvoje výzkumného týmu VPS včetně organizace práce a vedení zaměstnanců VPS (rozsah 3-5 normostran v českém jazyce). 
 • Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. 
 • Kopie dokladu o jazykové zkoušce. 
 • Čestné prohlášení o trestní bezúhonnosti. 
 • Čestné prohlášení o svéprávnosti. 
 • Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti.

Pro více informací k výběrovému řízení kontaktujte: PhDr. Evu Žilay +420 211 152 710, eva.zilay@vupsv.cz.

V případě Vašeho zájmu doručte přihlášku s požadovanými dokumenty (osobně, elektronicky nebo poštou) nejpozději do 28. května 2020 (včetně) na adresu:

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
k rukám Ing. Ivy Veselé
Dělnická 213/12
170 00 Praha 7 

Datová schránka: xy9n88n

e-mail: vupsv@vupsv.cz

Nedoložení výše požadovaných dokumentů může být důvodem k vyřazení z účasti ve výběrovém řízení. V případě dokladů, u kterých je požadována kopie, musíte před konáním výběrového rozhovoru předložit k nahlédnutí originál. Zasláním přihlášky stvrzujete, že si nejste vědom/a osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se ucházíte, znamenaly střet zájmů.

e-mail: eva.zilay@vupsv.cz
web: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/