Blíže k milostivému létu

28. října startuje takzvané milostivé léto. Během něj mohou lidé snadněji ukončit stovky tisíc exekucí, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů. Nesplacené závazky, které mezitím mnohdy narostly na několikanásobky původního dluhu, půjde vymazat během tří měsíců za zvýhodněných podmínek.

Kdo do 28. ledna 2022 zaplatí zbývající jistinu (původní dluh) a k tomu přidá 907,50 Kč jako náklady (750 Kč + DPH), ten exekuci ukončí.

Týká se to dluhů, které mají lidé vůči veřejné správě, a to včetně institucí s jakýmkoli státním podílem nebo třeba podniků s účastí města. Konkrétně jde třeba o dluhy za dopravními podniky, zdravotními pojišťovnami nebo třeba i za energetickou společností ČEZ.

Podmínkou využití milostivého léta je i to, že člověk nesmí být v oddlužení. A další omezení: Milostivé léto lze uplatnit jenom na exekuce, které řeší soudní exekutoři – tedy ne u daňových a správních exekucí. 

Milostivé léto je součástí nedávno schváleného balíku exekučních změn. Má pomoci smazat nezvladatelné dluhy z minulosti – z doby, kdy byznys s dluhy v Česku byl rozjetý ve velkém

Lidé v dluhových pastech by si tedy měli zapamatovat, že mezi 28. říjnem 2021 až 28. lednem 2022 mají jedinečnou a časově omezenou nabídkou, jak se za lepších podmínek vypořádat s některými dluhy. Po 28. lednu tato možnost zmizí – nejspíš navždy.

Návod, jak tuhle šanci využít

Zjistěte si jistinu

Dluhů se v rámci milostivého léta zbavíte tím, že zaplatíte zbývající jistinu a k tomu přidáte 907,50 Kč na náklady ukončení exekuce. Jistina je výše původního dluhu bez sankcí a úroků za pozdní splácení. Na začátku tedy bude nejdůležitější, aby dlužníci přesně věděli, kolik je zbývající jistina. Pokud totiž dluh už v minulosti spláceli, může být zbývající jistina nižší, než byla původní výše dluhu.

„Doporučuji, aby dlužník co nejdříve, klidně už nyní, napsal exekutorovi doporučený dopis s žádostí o vyčíslení nezaplacené jistiny a s tím, že si přeje, aby mu tato informace byla sdělena klidně i prostřednictvím e-mailu nebo SMS. V dopise je třeba uvést kontaktní údaje, aby exekutor věděl, kam má požadované informace poslat,“ říká dodává Daniel Hůle, dluhový analytik organizace Člověk v tísni.

Exekutor se bude dle svých možností snažit odpovědět bez zbytečného odkladu. Zejména na počátku lhůty pro milostivé léta lze ale očekávat, že exekutoři budou zavaleni administrativou, takže je třeba počítat s určitým prodlením,“ říká Jan Mlynarčík, prezident Exekutorské komory ČR.

Podle Mlynarčíka je možné zbývající jistinu zjistit i nahlédnutím do spisu. K tomu se lidé mohou také objednat u svého exekutora už nyní. Naopak varuje, že vzhledem k zákonné povinnosti mlčenlivosti nemusí soudní exekutoři poskytovat informace z exekučního řízení přes telefon nebo odpovědí na prostý e-mail bez elektronického podpisu. Nejlépe tedy uděláte, když vše budete řešit přes doporučený dopis (případně třeba přes datovou schránku, pokud ji máte).

Hůle upozorňuje, že některé exekutorské úřady mohou právě situace, kdy dlužník bude potřebovat jejich součinnost, využít k obstrukcím. Zákonná úprava milostivého léta je totiž velmi stručná, podle Mlynarčíka dokonce kusá, a nedává jednoznačné odpovědi na všechny možné situace. „I když se zákonodárce s exekutorskou komorou dohodl na nějakém výkladu, tak to ještě neznamená, že tak musí postupovat všech zhruba 150 exekutorů. Exekutorská komora se zatím staví k problematice čelem, někdo ale může zkoušet vlastní cestu a bude pak na soudech, jak celou věc rozhodnou,“ říká Hůle.

Jak se budou počítat už uhrazené splátky?

Dluhy, které půjdou v době milostivého léta vymazat, jsou z minulosti. To znamená, že lidé v těchto běžících exekucích už nějaké peníze mnohdy uhradili. Takto zaplacené peníze se automaticky od jistiny neodečítají. Vše záleží na tom, jak exekutor minulé splátky započítával. Může se klidně stát, že veškeré dosud uhrazené peníze šly na splátky příslušenství dluhu (sankce nebo třeba úroky z prodlení) a jistina je tak stále stejná jako na začátku. Zbývající jistinu je proto potřeba zjistit od vašeho exekutora.

A pokud by se náhodou stalo, že dlužník už v minulých splátkách uhradil celou jistinu a zbývající dluh tak dělá už jen příslušenství, vymaže tuto exekuci tím, že exekutorovi v době milostivého léta pošle už jen 907,50 Kč na úhradu nákladů ukončení exekuce. I v tomto případě platbu doprovoďte nejlépe doporučeným dopisem s oznámením, že využíváte milostivého léta.

Zaplaťte a napište

Až budete vědět, jaká je zbývající jistina a kolik tedy máte v rámci milostivého zaplatit, tak neváhejte a plaťte. K jistině je třeba ještě připočíst – a exekutorovi poslat – 907,50 Kč na nákladech zastavení exekuce (750 Kč + DPH), jak je uvedeno v zákoně. „Toto vše je nutné učinit nejpozději do 28. ledna 2022. Splněním těchto podmínek bude exekuce zastavena a ukončena,“ říká Výborný.

Kromě samotného zaplacení je třeba exekutora ještě prokazatelně informovat o tom, že jste milostivého léta využili. „Doporučuji poslat doporučený dopis, ve kterém dlužník uvede, že chce využít milostivého léta dle části 2, čl. IV, odst. 25, zákona č. 286/2021 Sb. Když to exekutorovi pošlete, musí peníze automaticky takto využít a zbytek vašeho dluhu bude smazán. Kdyby lidé poslali jen peníze a neposlali ten dopis, hrozí, že je exekutor použije jako běžnou splátku,“ zdůrazňuje Hůle.

Žádný speciální formulář, na kterém exekutora o využití milostivého léta vyrozumět, se zatím nechystá. Nejlépe tedy bude napsat exekutorovi klasický doporučený dopis podle Hůleho doporučení. Pokud byste si nevěděli rady, můžete se obrátit třeba na dluhovou poradní linku organizace Člověk v tísni na čísle 770 600 800.

A jak to celé skončí? Pošlou exekutoři lidem automaticky potvrzení o ukončení exekuce? „Právní úprava je postavena na tom, že při splnění podmínek exekutor zastaví exekuci a rozhodne o osvobození od placení příslušenství. Není stanovena lhůta, což je ale v procesním právu spíše pravidlem. Exekutor by měl vydat rozhodnutí, vyhotovit ho v písemné podobě a rozeslat bez zbytečného odkladu,“ odpovídá Výborný.

Podle Mlynarčíka půjde o standardní lhůty, tedy o dobu jednoho až dvou měsíců. „Exekutor samozřejmě v mezidobí aktivně v exekuci nebude pokračovat, pakliže bude vědět, že exekuce má být zastavena,“ dodává.

Alena Novotná,
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor sociálních věcí, oddělení koncepce a plánování