Jak pozitivně (z)měnit výchovu milionů českých dětí?

Upozornit na důležité téma a otevřít o něm celospolečenskou diskuzi. Dlouhodobě se to daří kampani Suchej únor, ke které se nově přidala i osvěta směrem k rodičům a jejich neuváženému podávání více či méně alkoholických nápojů dětem – #Nechmeldeti. Na řadě je nyní projekt Rodič&dítě zaměřený na komunikaci o náročných životních tématech.

Jaký je recept na úspěšnou osvětu, nevíme. Nevíme ani, jak si nadále zajistit udržitelné financování, které není a nikdy nebylo závislé na veřejných rozpočtech. A tak ani nevíme, jak dlouho tenhle vlak osvěty potáhneme. Ale víme, že to má nejenom smysl, ale především pozitivní dopad. Ověřeno na datech.

Klíč k úspěšným kampaním

Vycházíme z obyčejných principů motivace. A přidáváme k tomu notnou dávku trpělivosti, než se kola změny pohnou kupředu. Nementorujeme, netlačíme, neškatulkujeme. Obě kampaně jsou švédským stolem pro každého. Může se dívat, může ochutnat, může si naložit plný talíř. Dle libosti. Důležité je tato témata pozitivně otevírat, inspirovat a nechávat lidem svobodnou volbu a odpovědnost za vlastní ne/uvážené rozhodnutí. A podávat lidem pomocnou ruku, pokud se svými tématy chtějí nadále pracovat.

U kampaně Suchej únor se nám efekt sněhové koule krásně propisuje a píší nám lidé, kteří k „sušení“ sami úspěšně inspirovali svoje okolí – jen tím, že si stáli opakovaně za svým a alespoň na měsíc vynechali alkoholové kratochvíle. S kampaní #Nechmeldeti jsme nyní na začátku cesty, a pravda, trochu jiné oproti Sucháči, ale zpětné vazby od rodičů v duchu „to jsem nevěděl/a a to mě nenapadlo” nám přišlo spoustu. A to nás, spolu se zkušenostmi z rodinných terapií nebo třeba mediací přivedlo k dalšímu kroku. K produktu, který by spojoval úspěšnou osvětu s reálným předáváním know-how rodičům. Všude tam, kde vidíme, jak moc je to potřeba. A určitě se nebavíme jen o alkoholu a závislostech. Paleta je výrazně širší.

Jak se s dětmi bavit o…

Loni jsme se neúspěšně probojovávali do firemního prostředí. Chtěli jsme vedoucí pracovníky a zaměstnance provést školením, které by každého vybavilo pro včasné a efektivní intervence ve chvíli, kdy se na pracovišti ukáže jakýkoliv závislostní potenciál, či problém. Neprojevili jsme ale dostatek vytrvalosti a invence, stejně jako firmy neprojevily příliš zájmu se tomuto (stále) stigmatizujícímu tématu věnovat.

Rozhodli jsme se tedy posunout pozornost výhradně na děti. Respektive na jejich rodiče. Díky síti odborníků, se kterými dlouhodobě spolupracujeme, ať již jsou to jednotlivé neziskové organizace a poskytovatelé primární péče, instituce jako Klinika adiktologie, Asociace poskytovatelů adiktologických služeb nebo Odborná společnost pro prevenci. Těmto a dalším osvíceným odborníkům, nyní připravujeme vzdělávací modul pro rodiče s pracovním názvem Jak se s dětmi bavit o… – přičemž plejáda témat je zde široká. Od závislostí přes smrt, sexualitu, sebepoškozování, dluhy, násilí, netolismus nebo poruchy příjmu potravy.

Základní principy jsou základ

Když jsme vydávali knihu Suchej únor – 28 důvodů, proč ochutnat čistokrevnej život, bylo naším cílem rovněž předat základní informace a principy spojené s alkoholem. Vycházeli jsme tehdy z každodenní reality, kdy si mnozí z nás s alkoholem intenzivně povídají (připomínáme milion Čechů na hraně rizikové konzumace), ale o svém parťákovi toho příliš nevědí. Minimálně mnoho žen nevědělo (a poté nevěřilo), že je jedna večerní láhev vína rovna jedné čokoládě, a že nejíst a pít alkohol často znamená nehubnout.

A stejně tak se setkáváme s tím, jak často rodiče neznají základy komunikace se svými ratolestmi. Převládá strach a obava z výše uvedených témat, neznalost a vyčkávání. Jako kdybychom věřili, že se zrovna nám mohou tato témata zázračně vyhnout. Nevyhnou. Je to naše odpovědnost. A všimnout si jakýchkoliv obtíží u dětí není ani odpovědnost školy, ani sportovního kroužku. Zároveň to neznamená, že by nás zkoumání a řešení náročných témat mělo jako rodiče jakkoliv bolet. Jde jen o to, že nevíme jak – nikdo nás to neučil, nikdo nám to neukázal. A právě v tom vidíme ohromný potenciál pro větší klid rodičů při zvládání jejich rodičovské role. Naším cílem je méně obav a více otevřené, důvěrné komunikace. Méně strachu a více partnerských dialogů. Více prevence a méně negativních dopadů.

Závěrem

Vzdělávací modul pro rodiče je teprve v plenkách, ale už nyní ho s námi tvoří řada českých odborníků, neziskových organizací a zastřešujících organizací, které se problematice prevence dlouhodobě věnují. Naším úkolem je dát jejich skvělému obsahu a znalostem skvělou formu a doručit toto vzdělávání na trh. Podobně jako si statisíce lidí zkouší Suchej únor, stejně jako si statisíce rodičů uvědomilo rizika podávání pivních nápojů dětem (Newton Media 2022) – tak si i statisíce rodičů bude moct posílit své rodičovské kompetence. Věříme, že komunikace je základ dobrého vztahu. A že právě komunikace může pozitivně změnit výchovu dětí a přetnout často se opakující negativní vzorce a návyky. V rámci projektu pracovně nazvaného Rodič&dítě chceme docílit, aby bylo rodičovství, s ohledem na komunikaci obtížných životních témat, pro obě strany co nejlepším zážitkem. Aby těžká témata nebyla strašákem, ale příležitostí. A stavíme pro to platformu. Místo, kde každý rodič najde odpovědi a bude ho to těšit.

Petr Freimann,
Suchej únor

Použitá literatura a zdroje

Newton Media. 2022. Kampaň #Nechmeldeti zastínila v médiích většinu pivních nápojů [online]. [30. 11. 2022]. Dostupné z: https://www.newtonmedia.cz/kampan-nechmeldeti-zastinila-v-mediich-vetsinu-pivnich-napoju/