Mezinárodní den proti násilí na ženách a mužích v sexbyznysu

V úterý 17. 12. 2019 si připomínáme Světový den za ukončení násilí na pracovnicích a pracovnících v sexbyznysu. Významný den si lidé na celém světě připomínají již od roku 2003. Násilí vůči ženám a mužům poskytujícím sexuální služby stále trvá a boj o jejich práva tedy nekončí, jak potvrdilo i 130 sexuálních pracovnic a pracovníků podepsaných pod otevřeným dopisem v časopise Le Monde:

„Ne, sexuální práce sama o sobě není násilím. Nebezpečnou ji činí podmínky, ve kterých ji vykonáváme, a právě kvůli penalizaci zákazníků jsme tomuto násilí více vystaveni. Ne, výkon sexuální práce není v rozporu s naší lidskou důstojností. Vadí nám prohibicionistické zákony, diskriminace, hanobení a stigmatizace, jejichž jsme oběťmi.“ 

Podle odhadů v České republice poskytuje placené sexuální služby mezi dvanácti až třinácti tisíci osobami, z nichž většinu tvoří ženy. S nějakou formou násilí, ať už se jedná o psychické či fyzické týrání, se setkalo až 92 % žen pracujících v tomto odvětví.

Ke zlepšení situace by pomohlo vyjmout prostituci z tzv. šedé zóny, kdy nyní tato činnost není zakázaná, ale ani povolená. Násilníci tak vědí, že lidé živící se sexuální prací jsou snadnými oběťmi, jelikož je pro ně velmi složité dovolat se svých práv. Důležité je dále snižovat předsudky spojené se sexuální prací, která může být legitimní volbou daného člověka. Lidé, kteří se bojí o své práci byť jen mluvit, se často nedokáží dovolat svých práv.

„Chceme, aby společnost vnímala a uznala sexuální práci jako práci, při které ženy a muži prodávají určité služby a nikoliv sebe. Zákazník nikdy sexuální pracovnici či pracovníka nevlastní, má právo vyžadovat pouze předem dohodnuté služby, které si zaplatil. Nemá žádné právo vynucovat si služby, které ženy a muži prostě nenabízejí,“ doplňuje Hana Malinová, ředitelka neziskové organizace Rozkoš bez rizika.

Veřejnost se může přijít informovat a diskutovat o tématech často skrytých „pod povrchem“ do prostor Poradenského centra organizace ROZKOŠ bez RIZIKA (Bolzanova 1, Praha 1). Tato akce probíhá 17.12.2019 od 15:00 do 20:00 a je vyústěním dlouhodobé snahy organizace o snižování sociálního stigmatu spojeného se sexuální prací v ČR, které má vliv na násilí, kterému ženy a muži musí čelit.

Program akce:

15:00 Panelová diskuze na téma: Jak sociální stigma ovlivňuje právo volby

Na místě bude k dispozici občerstvení, podklady k tématům, informační brožury, osvětové materiály, kazuistiky z naší práce a statistické údaje

16:30 PIETNÍ AKT (orientační čas)

S červenými deštníky se přemístíme do nedalekého parku, kde vytvoříme pietní místo. Vzpomínku na zemřelé sexuální pracovnice a pracovníky si připomeneme zapálením svíček.

17:30 PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ

Poté budeme pokračovat neformálním setkáním na vánočním večírku organizace ROZKOŠ bez RIZIKA, který se bude konat v prostorách Poradenského centra R-R.

Mezinárodní den je prostorem pro to, abychom opět otevřeli témata bezpečí sexuálních pracovnic a pracovníků, podmínek práce, podporu jejich lidské důstojnosti a naslouchali jim samým. Jasnou zprávou za ROZKOŠ bez RIZIKA je, že „Sexuální práce je práce“.