Zakázka na služby pro Kampaň proti násilí z nenávisti

Agentura pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Úřadu vlády ČR, připravuje vyhlášení nadlimitní veřejné zakázky na zajištění služeb pro projekt Kampaň proti násilí z nenávisti. Jde například o šíření dobrých praxí v sociálním začleňování, vzdělávací aktivity pro školy, pedagogy, policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji a dva výzkumy.

Jde o druhou nadlimitní zakázku v rámci tohoto projektu (první nadlimitní zakázka na služby pro mediální část kampaně pro mladé již byla vyhlášena). Tato druhá nadlimitní veřejná zakázka je rozdělena do devíti částí. Bude možné ucházet se o jednotlivé části samostatně či současně o vícero částí.

Veřejná zakázka se bude skládat z těchto částí: 

  1. Šíření dobré praxe sociálního začleňování a soužití – workshopy, prezentační akce, web, PR podpora, krizové i nekrizové intervence
  2. Vzdělávací aktivity pro policii v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – příprava metodiky a realizace seminářů a prezentačních akcí
  3. Instruktážní video pro policii, doprovodný didaktický materiál a instruktážní spot pro oběti násilí z nenávisti
  4. Projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – příprava metodiky školní a vrstevnické mediace, vzdělávací kurzy
  5. Projektové aktivity pro žáky a pedagogické pracovníky na školách v Ústeckém a Moravskoslezském kraji – online mediální dílna, promo video a metodika práce s dílnou
  6. Výzkum migrace v sociálně vyloučených lokalitách
  7. Výzkum nových forem lichvy a zadlužení
  8. Grafika, tisky a distribuce materiálů
  9. Evaluace

Budeme rádi, pokud budete tuto informaci dále šířit skrze své profesní sítě a kontakty.

Kampaň proti násilí z nenávisti realizuje od dubna 2014 do konce dubna 2016 Agentura pro sociální začleňování, která je jedním z odborů Úřadu vlády. Součástí projektu bude kromě aktivit zaměřených na školy, učitele a policisty i celostátní mediální kampaň zaměřená na mladé lidi ve věku do 25 let.

Kontaktní osoba:

Mgr. Jaroslav Valůch 
Vedoucí Kampaně proti násilí z nenávisti
tel.: +420 725 817 352
e-mail: valuch.jaroslav@vlada.cz