MPSV hledá odborníky z oblastí sociální práce

Výzva pro odborníky: pro potřeby projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce, který je realizován Ministerstvem práce a sociálních věcí, hledáme lektory, experty a facilitátory. Jedná o výzvu zaměřenou na akci Podzimní škola, která se uskuteční v termínu 22. – 26. 9. 2014 v Táboře.

Touto výzvou hledáme:

  • Lektory
  • Facilitátory
  • Experty

Náplň práce, požadavky a jednotlivá kritéria výběru naleznete ve Výzvě uveřejněné na webových stránkách MPSV.

Koncepce Podzimní školy: 

  1. Dopolední blok – vystoupení 2 – 3 lektorů (1 vystoupení o délce cca 60 minut – 45 minut příspěvek, 15 minut diskuze – na níže uvedené oblasti)
  2. Odpolední blok – aktivní práce účastníků Podzimní školy v 8 pracovních skupinách pod vedením facilitátorů
  3. Expertní činnost (erudovaných expertů v oblasti sociální práce, kteří jsou uznávanými a váženými odborníky na níže uvedené oblasti) aktivní zapojení expertů v průběhu odpoledního bloku do pracovních skupin pro vyjasnění odborných střetů a otázek vzniklých v průběhu diskuze v pracovních skupinách, zpracování a připomínkování výstupů z jednotlivých pracovních skupin.

Oblasti (témata) a termíny, pro které MPSV hledá experty, jsou: 

  • 22. 9. 2014 – Definice rolí sociálních pracovníků;
  • 23. 9. 2014 – Typologie/odbornosti sociálních pracovníků;
  • 24. 9. 2014 – Standardy pro specializace sociálních pracovníků;
  • 25. 9. 2014 – Standardy celoživotního vzdělávání sociálních pracovníků.

Z projetu je pro jednotlivé odborníky (facilitátory, lektory, experty) zajištěno ubytování (do výše 480 Kč) a stravné (mimo večeře).

Pokud by Vás daná nabídka zaujala, nebo v případě jakýkoliv dotazů prosím pište ( marie.froulikova@mpsv.cz) nebo volejte (778 475 265, 221 922 114).