Učitel předmětů z oblastí sociální práce (Praha)

JABOK – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická, Salmovská 8, Praha 2, vypisuje výběrové řízení na obsazení místa učitele předmětů z oblasti sociální práce.

Požadavky:

  • vysokoškolské vzdělání (Ph.D. nebo Mgr.) v oboru sociální práce;
  • v případě dokončeného magisterského vzdělání: probíhající doktorandské studium anebo zahájení tohoto studia nejpozději v roce 2015

Nástup: 1. 9. 2014

Výše úvazku: částečný (dle dohody)

Požadované doklady kandidátů pro výběrové řízení:

  • profesní životopis (jako příloha motivačního dopisu) obsahující především informace o dovršeném vzdělání, dosavadním zaměstnání a praxi v oboru

Písemné přihlášky (elektronickou formou) přijímá personální oddělení školy (ildoh@jabok.cz)do 11. 4. 2014 do 12:00 hod.

Vybraní uchazeči budou pozváni k dalšímu kolu výběrového řízení (pohovor), které se bude konat v období mezi 15. a 30. dubnem 2014.

e-mail: ildoh@jabok.cz
web: http://www.jabok.cz/