Od června do září 2014 lze konzultovat nové podklady pro tvorbu tzv. profesního zákona

MPSV předkládá ke konzultacím materiály pro tvorbu tzv. profesního zákona, a to na období červen až září 2014. Ministerstvo očekává konstruktivní debaty a konkrétní návrhy a odůvodnění, proč by mělo něco do textu přibýt nebo naopak. Připomínky či návrhy je možné zasílat prostřednictvím elektronického formuláře nebo prostřednictvím e-mailu průběžně, nejpozději do 30. 9. 2014.

Materiály ke konzultacím:

Připomínky ke konkrétním pasážím lze vložit zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/pripominky.php

Obecné připomínky , tj. nikoli ke konkrétním ustanovením, zde: https://sluzbyprevence.mpsv.cz/ob-pripominky.php

Pokud máte více návrhů, připomínek či otázky, lze je zaslat na e-mail: melanie.zajacova@mpsv.cz 

Děkuji za Váš zájem o profesionalizaci sociální práce a přeji Vám hezký den!

PhDr. Melanie Zajacová, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR  
Odbor sociálních služeb 
Oddělení koncepce sociální práce