Ilustrační obrázek k článku Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení

Odpadá překážka pro získání příspěvku na bydlení, žadatel už není povinen doložit vyúčtování zálohově placených nákladů na bydlení

Vyúčtování služeb spojených s bydlením je zákonnou povinností pronajímatele bytu, přesto však občanské poradny řešily řadu případů, kdy pronajímatel odmítal vystavit vyúčtování služeb spojených s bydlením, což v minulosti vedlo až k přerušení výplaty či odnětí příspěvku na bydlení z důvodu nedoložení ročního vyúčtování. Novela zákona o státní sociální podpoře problém s dokládáním vyúčtování odstranila. Od 1. července 2022 příjemce příspěvku na bydlení již vyúčtování služeb spojených s bydlením předkládat nemusí.

Zákon sice pronajímatelům ukládá povinnost vyúčtovat řádně a včas zálohy na služby spojené s bydlením, praxe však je mnohdy úplně jiná, říká předseda výboru Asociace občanských poraden (AOP) Hynek Kalvoda a svá slova ilustruje případem z jedné občanské poradny AOP. Klientce v pronájmu pronajímatel předkládal vyúčtování služeb déle než po třech měsících, jak mu ukládá zákon, a to ještě bez zákonných náležitostí s evidentně nereálným vyčíslením. I přesto jej Úřad práce uznával a příspěvek na bydlení vyplácel. V květnu letošního roku dávkový specialista Úřadu práce klientce oznámil, že pokud vyúčtování nepředloží, bude výplata dávky přerušena. Jedná se o samoživitelku se třemi dětmi, z nich jedno má zdravotní postižení, paní pobírá 8 tisíc měsíčně, bez kterých by absolutně nevyžila.

„V občanské poradně jsme paní vysvětlili její zákonná práva a pomohli jí sepsat výzvu pronajímateli k předložení řádného vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021. Odezva byla nulová, nakonec jsme s paní odesílali celkem tři výzvy, aniž by pronajímatel jakkoli reagoval,“ říká Kalvoda a pokračuje: „Doporučili jsme proto klientce, aby požádala o pomoc přímo Úřad práce, který jako správní orgán může učinit písemnou výzvu pronajímateli ke splnění povinnosti. Úřad však pouze telefonicky vyzval pronajímatele ke splnění povinnosti, a když tak přes svůj slib neučinil, klientce výplatu příspěvku na bydlení přerušili, a to i přesto, že prokazatelně pronajímatele 3x písemně vyzývala k předložení toho vyúčtování a domáhala se součinnosti Úřadu práce.“

V rámci poradenství klientce v občanské poradně pomohli sepsat koncept žaloby na předložení řádného vyúčtování služeb za rok 2020 a 2021 spolu s žádostí o stanovení bezplatného advokáta. Žaloba je nyní podána u soudu. Teprve na konci srpna 2022 přišlo od právního zástupce pronajímatele klientce vyúčtování služeb spojených s bydlením za rok 2021, kdy nedoplatek na službách má údajně činit 38.000 Kč, aniž by vyúčtování mělo zákonné náležitosti. I přesto byl Úřadem práce příspěvek zpětně klientce proplacen. Případ podle Kalvody ukazuje, že sebelepší zákon nemusí v ochraně nájemníků stačit a v daném případě   vede k odepření pomoci osobě, která byla a stále je v krajní nouzi.

„Zrušení povinnosti předkládat vyúčtování služeb spojených s bydlením jako podmínku pro výplatu příspěvku na bydlení, je důležitým krokem k tomu, aby příspěvek plnil svůj účel bez zbytečné byrokracie, která na žadatele kladla nároky, jejichž splnění často nebylo v jejich silách a úředníci je stejně kontrolovaly jen formálně,“ uzavírá Kalvoda.

Hynek Kalvoda,
Asociace občanských poraden