Suchej únor už 10 let mění Česko. Jen loni si měsíční střízlivost vyzkoušelo až 700 tisíc lidí – každý druhý konzumaci omezil i po únoru

V únoru se můžeme těšit na jubilejní desátý ročník tradiční zdravotně osvětové kampaně, která pomáhá široké veřejnosti prověřit její vztah k alkoholu a změnit zaběhlé návyky. Důvodem je nadměrná spotřeba alkoholu v ČR. Rizikově u nás pije více než 1 000 000 lidí. Loni se podle průzkumů zúčastnilo Sucháče přes 10 % dospělé populace. Ročník 2022 přináší jako obvykle řadu novinek. Jednou z nich je průvodce světem alkoholu pro „nezávislé české firmy” nebo data o pozitivním dopadu na 53 % účastníků kampaně.

Pravidla jsou jednoduchá. Celý únor ani kapku alkoholu. Účastníci „Sucháče” se mohou tradičně registrovat k výzvě na stránkách www.suchejunor.cz. „Registrované účastníky provedeme měsícem na suchu od začátku do konce. Máme pro ně připravené informačně i zábavou nabité newslettery a rovněž unikátní knihu, kterou jsme vydali. Registrací lidé podpoří nejen kampaň, ale především naši další činnost na poli osvěty, vzdělávání a prevence rizikového chování. A to nejenom ve vztahu k alkoholu, ale i k dalším návykovým látkám a závislostem,” vysvětluje za organizátory Petr Freimann, ředitel neziskové organizace Suchej únor, která kampaň pořádá.

Významnou novinkou letošního ročníku je vydání Suchého průvodce pro nezávislé firmy, který pomáhá se zvládáním rizikového chování a užívání na pracovišti. Pomůže všem českým firmám, které chtějí proniknout hlouběji do tématu alkoholu a rizikového chování, vytvářet zdravé a podpůrné pracovní prostředí pro své zaměstnance a šířit interně i v rámci svého CSR tematickou osvětu. Do pilotního projektu se zapojila i Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR), tradiční partner kampaně. Opět nechybí ani Test nezávislosti, úspěšná skupina na facebooku pro sdílení zážitků a řada online i offline materiálů pro potěchu i osvětu.

Humans of Sucháč: Dopady kampaně potvrzují příběhy i několik výzkumů – rizikovou konzumaci sníží každý druhý

„O Suchým únoru jsem se dozvěděla vloni, a hned jsem se přidala. Ze začátku to byla jen zvědavost, ale nakonec mi únor přinesl zamyšlení nejen nad sebou, ale zejména nad tím, jak se společnost staví k dobrovolné abstinenci. Věřím, že čím víc sušičů, tím bude i naše pozice lepší a veselejší. Letos rozhodně suším znovu!” vysvětluje Lucka, účetní z Jižní Moravy jedna z aktivních účastnic kampaně, která se přidala také k doprovodné aktivitě Humans of Sucháč”. 

O něco náročnější cestu k Suchému únoru popisuje Štěpán, instruktor řidičů kamionů z Prahy: „Ne že bych jel ve stejném tempu jako ve dvaceti, ale občas jsem to přehnal, když byla nálada a lidi. Bál jsem se pak vrátit do hospody, ze které mě den předtím odtáhli domů. Jednou mě napadlo najít si test závislosti. A našel jsem Suchej únor… V roce 2019 jsem to dal týden, pak dva, vloni tři. Cítím, že mi to dělá dobře, víc si pamatuji, dobře se mi vstává, kila šla dolů. S pitím jsem hodně ubral i přes rok, i když pivo si v létě na žízeň dám. Letos chci sušení protáhnout až do půlky března,” doplňuje Štěpán.

Kampaň Suchej únor zná již 76 % české populace ve věku 18+. Počet lidí, kteří v loňském roce deklarovali účast, se vyšplhal přes 10 %, tedy v přepočtu na 700 000 lidí. „Loni jsme se zaměřili také na úspěšnost účastníků se Sušením, která  je poměrně vysoká. Za 8 ročníků kampaně deklarovalo úspěšně dokončenou měsíční abstinenci zhruba 90 % lidí, kteří se do kampaně zapojili. Ruku v ruce s rostoucím povědomím rostou také sympatie s kampaní. Za pozitivní ji považuje 81 % oslovených respondentů, kteří ji znají, což je 7% nárůst oproti minulému roku,”  komentuje čísla Hana Friedlaenderová z agentury Nielsen Admosphere, která průzkum realizovala v rámci pravidelného šetření na Českém národním panelu.

Klíčový je ovšem objektivně pozitivní dopad kampaně na účastníky. Suchej únor jim umožňuje dát si na jeden měsíc od alkoholu odstup, díky čemuž mohou poznat, jak moc své pití ovládají a jak moc alkohol ovládá je. Podle průzkumu mezi 706 účastníky v roce 2021 deklaruje snížení spotřeby alkoholu ještě 4 měsíce po kampani 53 % z nich. Ještě důležitější je srovnání spotřeby podle adiktologického testu Audit C. Ten byl proveden na 662 účastnících, kteří vyplnili v roce 2020 i 2021 tzv. Test nezávislosti (celkem ho již vyplnili desetitisíce Sušičů). Lepší výsledek v tomto testu vykazuje po 4 měsících 65 % účastníků. Po celém roce od kampaně pak 47 %. Více informací o výzkumu mezi účastníky můžete nalézt na www.suchejunor.cz/vyzkum

Dopad kampaně potvrdil také průzkum Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS), který byl realizovaný na reprezentativním vzorku 3542 respondentů z populace ve věku 15+ let v roce 2020. Podle tohoto výzkumu deklarovalo účast v kampani v roce 2020 (8. ročník kampaně) celkem 6,2 % dotázaných. Přibližně třetina ze zúčastněných respondentů spotřebu alkoholu vlivem kampaně omezila dlouhodobě (celkem 2,1 % respondentů, z toho toho 0,4 % úplně přestalo pít alkohol). „Z výsledků je patrné, že kampaň v současné podobě má potenciál snížit celkovou spotřebu alkoholu v ČR řádově o jednotky procent, přičemž největší dopad je vlivem redukce konzumace ve skupině uživatelů s frekvencí užívání alkoholu 1–4krát týdně.” Doplňuje k výstupům výzkumů Viktor Mravčík, jeden z jeho autorů a bývalý šéf NMS, nyní ředitel výzkumu ve Společnosti Podané ruce.

Tématem jsou letos nezávislé firmy i dopad pití na děti

Každý rok se kampaň snaží otevírat nová témata, která ve společnosti rezonují. Změny na trhu práce a v pracovním prostředí vůbec, stejně jako rostoucí poptávka českých firem po konceptu „zdravého prostředí pro zaměstnance”, inspiruje i organizátory kampaně. „Letos chceme otevřít diskuzi zejména o zdravém firemním prostředí ve vztahu k rizikovému užívání. Koneckonců, každý 7. dospělý, kterého potkáme v práci, je potenciálně rizikový konzument. Stejně tak se pouštíme do tématu konzumace více či méně alkoholických nápojů dětmi,” popisuje Petr Freimann. 

Řada pacientů se v důsledku závislosti na alkoholu a dalších psychoaktivních látek dříve či později ocitá v péči dalších zdravotnických zařízení.  Ukazují to i data ZP MV ČR. Zatímco v roce 2018 činily celkové náklady ZP MV ČR na léčbu závislostí 245 milionů korun, jen za jedenáct měsíců loňského roku už náklady přesáhly 300 milionů korun.

„Převážnou část představují náklady na léčbu komplikací, které vyžadují hospitalizaci, jen za tři roky se tyto náklady zvýšily o 25 %.  Například za léčbu alkoholického onemocnění jater uhradila ZP MV ČR během čtyř let přes 11 milionů korun. Počet pacientů, léčených pro určitý druh závislosti se ale v meziročním srovnání výrazně nezměnil.  V současnosti evidujeme celkem 12 500 pojištěnců, z nichž více než 60 % tvoří muži.  Velmi znepokojivé ale je, že roste počet dětských pojištěnců. Každoročně evidujeme kolem 400 dětí, které jsou v péči adiktologů,“ uvádí Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka Úseku zdravotnického, ZP MV ČR.

Podle ZP MV ČR vyjde jeden rok léčby závislostí jednoho pojištěnce v průměru přes 25 tisíc korun. Zdravotní pojišťovna ZP MV ČR v rámci reformy psychiatrické péče podporuje vznik nových adiktologických pracovišť a center duševního zdraví.

Co přinese Suchej únor jeho účastníkům?

Široká podpora kampaně napříč společností – kraje, města, dopravní podniky, firmy i instituce… 

Odborná partnerství akci tradičně poskytla Klinika adiktologie 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice (KAD) nebo Národní ústav duševního zdraví (NUDZ). Hlavním partnerem ročníku 2022 je opět Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR). 

„ČR se dlouhodobě drží mezi zeměmi s nejvyšší spotřebou čistého lihu na hlavu. Za hranicí rizikového pití se u nás pohybuje přes 1 000 000 lidí. V průběhu pandemie se navíc zintenzivnila konzumace alkoholu hlavně u těch, kteří již před pandemií pili rizikově. Akci Suchej únor vnímáme jako dobrý způsob, jak pomoci revidovat svůj vztah k alkoholu,” říká PhDr. Ladislav Csémy z NUDZ.

Pravidelně kampaň podporují též mnohé veřejné instituce. Oficiální záštitu přislíbilo 12 krajů a 7 statutárních měst, řada obcí, 7 dopravních podniků nebo Policie ČR či složky ZZS (kompletní seznam zde). Zapojila se i řada českých a mezinárodních firem jako Česká spořitelna, SIKO, DEK, OEZ, Albert nebo T-Mobile. Pozadu nezůstali ani slovenští kolegové a svoji záštitou kampaň podpoří například Žilina, Prešov nebo Banská Bystrica.

Kampaň oslovuje řadu známých osobností, které pomáhají šířit osvětu. Loni to byli například Terezie Kovalová, Jiří Procházka, Martina Viktorie Kopecká, Roman Vojtek, Berenika Kohoutová, Václav Noid Bárta, Adéla Elbel, David Kraus, Nikol Moravcová, Daniela Písařovicová, Janka Chudlíková, Pavlína Louženská, Petr Harazin, Lukáš Vácha, Anna Julie Slováčková, Michelle Losekoot, Tomáš Babek, Denisa Pfauserová, Lena Brauner, Jaro Slavik, Nikol Moravcová, Nicole Ehrenbergerová a další. Na sociálních sítích letos kampaň spojuje hashtag odkazující na desáté výročí kampaně: #suchadesitka.

tisková zpráva kampaně Suchej únor